Raad van State spreekt zich uit tegen voorstel tot verhoging van de maximale boetes door ACM

15 april 2015

ACM-Boetes: grote tegenstand uit de Raad van State

De voornaamste wetgevingsadviseur van het kabinet, in de vorm van de Afdeling advisering van de Raad van State, heeft zich uitgesproken tegen een wetsvoorstel dat de boetemaxima van de Autoriteit Consument en Markt (ACM) zou verhogen.

De Afdeling adviseert het kabinet als volgt:

Maximale boetes

Het wetsvoorstel wil de absolute maximale boete voor alle overtredingen (van lichte tot zware en kartelovertredingen) van € 450.000 verhogen naar € 900.000. Voor lichte overtredingen zou de relatieve maximale boete verdubbeld worden van 1% naar 2% van de omzet van de overtreder. Daarnaast stelt het wetsvoorstel een absoluut en een relatief maximale boete per overtreding. Ook wordt overwogen om de maximale boete voor kartelovertredingen afhankelijk te maken van de duur ervan. Tenslotte worden alle maximale boetes verdubbeld in geval van recidive.

Lichte overtredingen

Allereerst plaatst de Afdeling advisering een kanttekening bij de verhoging van de maximale boete voor lichte overtredingen. Volgens hen is de vergelijking die in de toelichting op het wetsvoorstel wordt gemaakt met de huidige maximale boetes in het strafrecht en financieel toezicht niet toepasbaar op de bestraffing van lichte overtredingen. Ze suggereren dat dit geen geldig argument vormt voor de voorgestelde boeteverhoging. Ze adviseren opnieuw een motivering voor deze verhoging van de maximale boetes voor lichte overtredingen.

Kartelovertredingen

Daarnaast vindt de Raad dat het voorgestelde maximum voor kartelovertredingen beter moet worden gemotiveerd, omdat het behoorlijk afwijkt van het Europese boetemaximum en dat van vele andere EU-lidstaten. Deze verhoging zou bovendien in strijd zijn met het streven naar Europese afstemming.

Met dit wetsvoorstel streeft het kabinet naar het verhogen van de afschrikwekkende werking van de boetes, met als doel de effectiviteit van de markttoezicht te vergroten.

Volgens Financieel Dagblad heeft Minister van Economische Zaken, Henk Kamp, in reactie op dit advies besloten om de maximale boete die de ACM kan opleggen voor lichte mededingingsovertredingen niet te verdubbelen. Deze zal in plaats daarvan 1% van de concernomzet blijven. Minister Kamp blijft echter bij zijn voornemen om de absolute maximale boete te verdubbelen naar EUR 900.000.

Het wetsvoorstel ging naar de Tweede Kamer op 14 april 2015 en zal daar in behandeling worden genomen.

Wilt u meer weten over de potentiële boeterisico’s voor uw bedrijf?

Neem contact op met Silvia Vinken (Mail, LinkedIn) of Adriaan Buyserd (Mail, LinkedIn).

Wilt u automatisch op de hoogte blijven?

Download onze eBooks en nieuwsbrieven hier.