Private kwaliteitsborging in de bouw

22 maart 2016

De constructieve veiligheid van gebouwen is geen vanzelfsprekendheid. Denk aan de opzienbare incidenten rond instortende balkons en parkeerdaken. Voorvallen die de gemoederen flink hebben bezig gehouden en aangeven dat het thema constructieve veiligheid nog altijd zeer actueel is. 

Onze Minister voor Wonen (Blok) heeft in november 2013 een brief aan de Tweede Kamer gericht met daarin zijn voornemen om de kwaliteitsborging in de bouw te verbeteren. Dit koppelt hij aan een vermindering van regeldruk en een gewijzigd opleverregime. Het doel van dit alles is het creëren van een situatie waarin de bouwector zelf expliciet verantwoordelijk is voor de bouwkwaliteit.

In dit nieuwe stelsel dient de opdrachtgever zelf de kwaliteitsborging te organiseren, zodanig dat het opgeleverde bouwwerk voldoet aan het Bouwbesluit, contractuele afspraken en de vereisten van goed en deugdelijk werk.

Het voorstel van Blok is kritisch ontvangen door de politiek, gemeenten, marktpartijen die thans belast zijn met kwaliteitsborging en – niet te vergeten – tal van initiatiefnemers in de bouw. Zo wordt met name gewezen op de extra kosten van het toezicht op private kwaliteitsborging, de verruimde aansprakelijkheid voor aannemers en de administratieve rompslomp die met het beoogde nieuwe stelsel gemoeid gaat.

Inmiddels zijn wij ruim 2,5 jaar verder en is het ‘Wetsvoorstel kwaliteitsborging voor het bouwen’ nog steeds niet ingediend bij de Tweede Kamer. Gevreesd wordt dan ook dat het wetsvoorstel door de aanhoudende kritieken in de ijskast belandt. Blok heeft zogezegd meer tijd nodig voor overleg met de betrokken partijen. De minister geeft aan dat het voornemen om iedereen op één lijn te krijgen zal bijdragen aan de kwaliteit en het draagvlak van het wetsvoorstel. Hij is dan ook voornemens om zijn voorstel door te zetten.

Het blijft spannend of het wetsvoorstel nu wel van de grond komt en of Blok de door hem beoogde datum van inwerkingtreding (1 januari 2017) dit keer zal halen.

Onze bouwrechtspecialist, mr. Philip van der Ven, houdt u in samenwerking met mr. Amy van Wanrooij via deze weg op de hoogte van de ontwikkelingen in bouwrechtland.

Meedenken over het wetsvoorstel en gehoord worden?

Cobouw organiseert op 4 april aanstaande een congres over klantgericht bouwen. Alle partijen ‘die er toe doen’, inclusief de ambtenaren en kwartiermakers van minster Blok die al jaren aan dit wetsvoorstel werken, zullen daarbij aanwezig zijn. Aanmelden kan via de website.