Pre-pack: wat is het en hoe werkt het?

expertise:

Ondernemingsrecht - M&A

nieuwsbrief:

Wilt u meer weten over dit onderwerp, schrijf u in voor onze nieuwsbrief

Dit veld is bedoeld voor validatiedoeleinden en moet niet worden gewijzigd.

11 december 2014

De minister werkt aan maatregelen om een reorganisatie, herstructurering of doorstart buiten faillissement te faciliteren. De pre-pack hoort daarbij en betreft – kort gezegd – het vóór faillissement voorbereiden van een doorstart die de curator direct na het uitspreken van het faillissement met machtiging van de rechter-commissaris ten uitvoer brengt. De pre-pack heeft (nog) geen wettelijke basis en niet alle rechtbanken werken aan de pre-pack mee.

De pre-pack heeft twee doelen. Het eerste doel is een gestructureerde en doelmatige afwikkeling van faillissementen. Het tweede doel is een goede voorbereiding voor faillissement van een beoogde doorstart van (een deel van) een onderneming na faillissement.

De pre-pack kan onnodig verlies van kapitaal en banen voorkomen. De door de rechtbank bij een pre-pack aan te stellen beoogd curator is geen adviseur van de onderneming en is ook niet gehouden aan instructies van het bestuur. De beoogd curator heeft vooral als taak om mee te kijken, zich te laten informeren door het bestuur en om herstructurering c.q. doorstart in goede banen te leiden. De pre-pack wordt verzocht via een verzoekschrift, in te dienen door een advocaat.

Met name omdat de prepack nog geen wettelijke basis heeft, roept dit traject ook de nodige vragen op. Bijvoorbeeld:

  • Wat betekent de pre-pack voor uw positie als crediteur?
  • Wat is de positie van de bank bij een pre-pack?
  • Hoe dient u als belangstellende voor de doorstart met een pre-pack om te gaan?
  • Is er wel sprake van marktwerking bij een pre-pack?

Uiteraard kunnen er veel meer vragen spelen. Het team van BANNING N.V. heeft veel ervaring op het gebied van herstructureringen, waaronder pre-packs. Wij staan u dan ook gaarne te woord bij eventuele vragen over de pre-pack. Een goede voorbereiding is essentieel om de pre-pack te laten slagen, dan wel uw positie als belanghebbende zeker te stellen. Omdat het pre-pack traject maar een korte duur heeft, is een snelle interventie noodzakelijk.