Onrechtmatig verkregen bewijs

16 oktober 2014

Indien sprake is van onrechtmatig verkregen bewijs, geldt niet als algemene regel dat de rechter daarop geen acht mag slaan. In beginsel wegen het algemene maatschappelijke belang dat de waarheid in rechte aan het licht komt, alsmede het belang dat partijen erbij hebben hun stellingen in rechte aannemelijk te kunnen maken, zwaarder dan het belang van uitsluiting van bewijs. Slechts indien sprake is van bijkomende omstandigheden, is uitsluiting van dat bewijs gerechtvaardigd.

Voor de oktober editie van het tijdschrift JIN (Jurisprudentie in Nederland) schreef Paula Kemp hierover een annotatie.