Non-conformiteit. Mededelingsplicht. Dwaling.

05 mei 2014

In hoeverre is sprake van een mededelingsplicht van verkoper ten aanzien van kabels en leidingen in naastgelegen percelen?

Paula Kemp schreef voor het tijdschrift Rechtspraak Vastgoedrecht een annotatie over bovengenoemde uitspraak. (nr. 200.109.853/01)