NMa heeft slopers in het vizier

expertise:

Mededinging & Regulering

nieuwsbrief:

Wilt u meer weten over dit onderwerp, schrijf u in voor onze nieuwsbrief

Dit veld is bedoeld voor validatiedoeleinden en moet niet worden gewijzigd.

11 december 2011

De Nederlandse Mededingingsautoriteit (‘NMa’) verricht al enige tijd onderzoek naar mededingingsbeperkend gedrag door slopers. De NMa heeft een sterk vermoeden dat sloopbedrijven sinds jaren verboden prijsafspraken maken met elkaar. De NMa hakt nu de knoop door: de eerste ondernemingen worden inmiddels formeel verdacht van kartelvorming.

Onderzoek

De NMa doet sinds maart 2010 onderzoek naar vermeend mededingingsbeperkende gedrag in de slopersbranche. Zij is haar onderzoek gestart met een reeks invallen bij verschillende slopersbedrijven. Uit de eerste berichtgeving destijds bleek dat de NMa haar pijlers op meer dan 70 bedrijven zou hebben gericht. Ook zou het gaan om een landelijk opererend kartel dat mogelijk al sinds 1998 actief is. Verschillende sloopbedrijven waar geen invallen zijn gedaan, ontvingen van de NMa wel een brief. In deze brief werden bedrijven opgeroepen eventuele misstanden alsnog te melden, waarbij ze een beroep kunnen doen op de clementieregeling. Daarnaast heeft de NMa een reeks informatieverzoeken uitgestuurd naar slopersbedrijven.

Rapporten

Inmiddels lijkt het erop dat de NMa voldoende materiaal heeft verzameld om te kunnen spreken van een vermoeden van een overtreding van de Mededingingswet. Eind november werd duidelijk dat de NMa rapport heeft opgemaakt tegen meerdere slopers. Deze rapporten vormen het eerste resultaat van het verrichtte onderzoek door de NMa. Het onderzoek is echter nog steeds in volle gang. Dit betekent dat mogelijk een tweede tranche rapporten zal volgen.

De NMa heeft er kennelijk voor gekozen de ondernemingen niet in ??n keer aan te schrijven, maar het dossier in verschillende tranches te behandelen. Dit kan erop duiden dat de NMa een groot aantal bedrijven op de korrel heeft. Nog niet duidelijk is hoeveel ondernemingen bij de eerste tranche zijn betrokken en wanneer de tweede tranche volgt. Wij houden de ontwikkelingen nauwgezet in de gaten en zullen indien nodig overgaan tot nadere berichtgeving.