Nieuwe organisatie Rechtspraak van start

01 januari 2013

Nederland telt sinds 1 januari minder rechtbanken en gerechtshoven. Tot de jaarwisseling telde Nederland 19 rechtbanken en 5 gerechtshoven, nu zijn dat er nog respectievelijk 10 en 4. Per 1 april komt er weer een rechtbank bij: de rechtbank Oost-Nederland wordt dan opgesplitst in de rechtbank Overijssel en de rechtbank Gelderland. Een en ander is het gevolg van de Wet herziening gerechtelijke kaart die 1 januari in werking trad.

Klik hier om het gehele artikel te lezen.

Bron: rechtspraak.nl