Nieuwe Aanbestedingswet (4): Wetsvoorstel is Officieel Goedgekeurd en Aangenomen!

22 maart 2016

Op 22 maart 2016 heeft de Tweede Kamer de herziene Aanbestedingswet 2012 aangenomen. In dit blog geven we een update over de recente ontwikkelingen in de parlementaire actualiteiten omtrent aanbestedingsrecht. Wil je nog meer weten? Schrijf je dan in voor de BANNING Masterclass Actualiteiten Aanbestedingsrecht op 12 april 2016 in ’s-Hertogenbosch.

Volgens de nieuwe aanbestedingsrichtlijnen moet de nieuwe regelgeving uiterlijk op 18 april 2016 in nationale wetgeving zijn geïmplementeerd. De Minister van Economische Zaken heeft echter aangegeven dat Nederland deze deadline helaas niet zal halen. Het kabinet mikt daarom nu op een implementatiedatum van 1 juli 2016.

Maar wat moet je doen in de tussenliggende periode?

Tussen 18 april en (naar schatting) 1 juli 2016 gelden speciale Europese rechtsregels. Aanbestedende diensten moeten zich aan deze regels houden en de Aanbestedingswet 2012 en relevante regelgeving conform de doelstellingen van de nog te implementeren richtlijnen uitleggen. Wanneer dit niet mogelijk blijkt te zijn, dienen zij de nationale regels die onverenigbaar zijn met de nog te implementeren richtlijnen niet toe te passen. Gegadigden en inschrijvers kunnen zich op de nog te implementeren richtlijnen beroepen indien deze onvoorwaardelijk en voldoende duidelijk zijn.

Een belangrijke verandering is de omvorming van de 2B-diensten naar ‘sociale en andere specifieke diensten’. Vanaf 18 april 2016 kan men dus geen aanbestedingen meer als 2B-dienst vormgeven.

Verder is er nog parlementaire correspondentie over de aanbestedingswet. De Minister heeft zijn zienswijze gegeven en er werden diverse amendementen op het wetsvoorstel ingediend. Drie daarvan hebben uiteindelijk de finish bereikt.

Er zijn ook nieuwe moties aangenomen, waaronder de verhoging van de Europese drempelwaarden en de uitbreiding van proportionaliteitsgidsen, maar ook om aanbestedingen toegankelijker te maken voor jonge innovatieve bedrijven.

Wil je op de hoogte blijven van de laatste ontwikkelingen omtrent aanbestedingen? Download dan onze eBooks en nieuwsbrieven.

Wil je meer weten over de nieuwe Aanbestedingswet 2012? Kom naar de BANNING Masterclass Actualiteiten Aanbestedingsrecht op 12 april 2016 in ’s-Hertogenbosch. Of stuur vrijblijvend een e-mail naar onze gespecialiseerde advocaten Martijn Jongmans (Contact, LinkedIn) of Adriaan Buyserd (Contact, LinkedIn).