Nieuwe Richtlijnen voor Aanbestedingen naar de Tweede Kamer in Nederland: Een Diepgaande Analyse

03 november 2015

Met de implementatie van de nieuwe Europese aanbestedingsrichtlijnen 2014/23/EU, 2014/24/EU en 2014/25/EU op 18 april 2016, heeft het kabinet een wetsvoorstel voor aanpassing van de Aanbestedingswet voorgedragen aan de Tweede Kamer. Belangrijke documenten die bij deze wijziging horen, zijn de memorie van toelichting en het advies van de Raad van State.

Het is niet de eerste keer dat Nederland Europese aanbestedingsrichtlijnen onderneemt. De oorspronkelijke regelgeving werd geïmplementeerd in de Aanbestedingswet 2012 en moest opnieuw worden bekeken op 18 april 2016 als onderdeel van de nieuwe invoering van de Europese aanbestedingsrichtlijnen.

Het kabinet heeft haar wetsvoorstel tot wijziging van deze wet naar de Tweede Kamer gestuurd, inclusief de memorie van toelichting en het advies van de Raad van State. Deze Kamerstukken II 2015-2016, 34 329 geven een overzicht van het standpunt van het kabinet en haar belangrijkste adviesorgaan over het wetsvoorstel. Nadat het door de Tweede Kamer is goedgekeurd, zal ook de Eerste Kamer het wetsvoorstel nog beoordelen.

De herziene Europese aanbestedingsrichtlijnen hebben betrekking tot overheidsopdrachten (2014/24/EU), speciale sectoropdrachten (2014/25/EU) en een nieuwe concessierichtlijn (2014/23/EU). Europa Decentraal heeft een uitgebreide publicatie ter beschikking gesteld waarin deze nieuwe aanbestedingsrichtlijnen in detail worden uitgelegd.

Als u meer wilt weten over wat deze nieuwe aanbestedingsrichtlijnen voor u betekenen, neem dan vrijblijvend contact op met Martijn Jongmans (mail, contact, LinkedIn) of Adriaan Buyserd (Contact, LinkedIn).