Nederland de fout in met aanbesteding oud papier

expertise:

Mededinging & Regulering

nieuwsbrief:

Wilt u meer weten over dit onderwerp, schrijf u in voor onze nieuwsbrief

Dit veld is bedoeld voor validatiedoeleinden en moet niet worden gewijzigd.

03 oktober 2011

De Europese Commissie heeft Nederland verzocht de EU-regelgeving na te leven bij de gunning van overheidsopdrachten voor de verwerking en het vervoer van oud papier.

Overheidsopdrachten

Overheidsopdrachten zijn opdrachten waarbij de overheid geld uitgeeft voor bijvoorbeeld de bouw van infrastructuur of voor de aanschaf van allerlei goederen en diensten. Op grond van Europese regelgeving dienen opdrachten boven een bepaalde waarde te worden aanbesteed. Het doel van een (Europese) aanbestedingsprocedure is dat alle Europese bedrijven in de gelegenheid worden gesteld opdrachten te verwerven. De open en transparante evaluatieprocedures die vastgesteld bieden bescherming tegen corruptie en zorgen ervoor dat de belastingbetaler op het gebied van goederen en diensten op doeltreffendheid kan rekenen en ook waar voor zijn geld krijgt.

Oud papier

Nederland is haar verplichtingen die voortvloeien uit het aanbestedingsrecht niet nagekomen bij de gunning van overheidsopdrachten voor de verwerking en het vervoer van oud papier. De opdrachten vertegenwoordigen tezamen een waarde van EUR 15 miljoen. Nederland heeft twee aanbestedende diensten (Coöperatieve Vereniging VAOP u.a., en Vaop Oud Papier B.V.) toegestaan de opdrachten rechtstreeks aan bepaalde ondernemingen te gunnen. Een concurrerende Europese openbare aanbesteding is niet gevolgd. Hierdoor heeft zij in strijd met de Europese aanbestedingsregels gehandeld. Wanneer wel aanbesteed zou zijn dan zouden alle bedrijven in de EU die oud papier verwerken en vervoeren de kans krijgen het contract binnen te halen.

Met redenen omkleed advies

Het verzoek van de Commissie aan Nederland heeft de vorm aan van een "met redenen omkleed advies". Dit is de tweede fase van de zogenaamde inbreukprocedure. Nederland dient de Commissie binnen twee maanden in kennis te stellen van maatregelen die waarborgen dat de EU-regelgeving wordt nageleefd. Wanneer Nederland dat niet doet kan de Commissie deze zaak aanhangig maken bij het Hof van Justitie.