NEC: Gemeente mist doel bij Europese Rechter – Een Gedetailleerde Analyse en Reacties

16 maart 2015

NEC door financiële storm en EU-onderzoek naar verboden staatssteun

Financieel stormachtige tijden voor sommige Nederlandse voetbalclubs en NEC is daar een van. De voetbalclub uit Nijmegen heeft niet alleen te maken met financiële nood, maar staat ook in de schijnwerpers van een onderzoek door de Europese Commissie naar mogelijke verboden staatssteun. Een poging van de gemeente Nijmegen om de Europese rechter dit staatssteunonderzoek te laten verbieden, werd deze maand afgewezen.

NEC, samen met 11 andere voetbalclubs, wordt door de licentiecommissie van de KNVB streng financieel in de gaten gehouden (NRC). Daarnaast onderzoekt Europa, of enkele voetbalclubs mogelijk verboden staatssteun hebben gekregen van lokale overheden.

Via een deal met de gemeente Nijmegen kreeg NEC het recht om een multifunctioneel sportcomplex te kopen. Hiervoor betaalde de gemeente vervolgens EUR 2,2 miljoen om dit recht terug te kopen van NEC.

Hof van Justitie van de Europese Unie, 3 maart 2015, zaak T-251/13

In 2013 oordeelde de Europese Commissie voorlopig dat deze transactie uit 2010 tussen NEC en de gemeente Nijmegen, samen met de steun van lokale overheden aan andere Nederlandse voetbalclubs, gekenmerkt kan worden als ‘staatssteun’. Zij vroeg zich daarbij af of dit mogelijk niet in overeenstemming is met de interne markt en opende daarom een volledig onderzoek.

De gemeente Nijmegen was het hier niet mee eens en ging in beroep tegen deze beslissing bij de Europese rechter. Deze oordeelde echter dat de gemeente niet-ontvankelijk was omdat er nog geen sprake was van een beroep vatbare beschikking.

Vervolg: verdiepend onderzoek

Mocht de beweerde staatssteun niet verenigbaar worden bevonden met de interne markt, dan moet deze worden terugbetaald. Het lot van NEC hangt dus aan een zijden draadje. Want het uitgebreide onderzoek door de Europese Commissie naar de transactie tussen Nijmegen en NEC gaat gewoon door. De mogelijke uitkomsten hiervan zijn dat er geen sprake is van staatssteun; er is sprake van staatssteun, maar dit is verenigbaar met de interne markt; of er is sprake van onverenigbare staatssteun, waarbij Nederland verplicht zou zijn de verleende steun terug te vorderen.

Blijf op de hoogte

Download onze eBooks en nieuwsbrieven hier.

Wilt u meer weten over staatssteun en oneerlijk concurrentievoordeel?

Neem contact op met Martijn Jongmans (Contact, LinkedIn) or Adriaan Buyserd (Contact, LinkedIn)