Lokaal Aanbesteden? Aandachtspunten Voor Zorgverzekeraars Die De Kwaliteit Willen Waarborgen!

05 november 2015

De kwestie van toegang tot gezondheidsdiensten

Technische specificaties die gezondheidsdiensten beperken tot particuliere ziekenhuizen in een specifieke gemeente, gaan verder dan wat voor de Europese rechter acceptabel is. Volgens Richtlijn 2004/18/EG is het automatisch uitsluiten van zorgaanbieders buiten de desbetreffende gemeente ontoelaatbaar. In Nederland zijn zorgverzekeraars in principe geen aanbestedende diensten, maar het is onze mening dat zij toch aandacht moeten besteden aan deze jurisprudentie.

Het Vonnis van de EU Rechtbank

Op 22 oktober 2015 oordeelde het Hof van Justitie van de EU (“HvJEU”) dat aanbestedende diensten in strijd handelen met Richtlijn 2004/18/EG wanneer zij zorgaanbieders van buiten een bepaald gebied automatisch uitsluiten. Dit geldt zelfs voor de zogenaamde II B-diensten.

Ter beoordeling

In deze specifieke zaak had Spanje (Baskenland) haar openbare gezondheidszorg op territoriale basis georganiseerd rondom een openbaar ‘referentieziekenhuis’. Om de wachttijden te beperken, kocht de overheid additionele gezondheidsdiensten in bij particuliere ziekenhuizen en gezondheidscentra. Volgens de aanbestedingsdocumenten dienden de gezondheidscentra in de gemeente Bilbao te liggen om de diensten dicht bij de patiënten en hun familieleden aan te kunnen bieden.

HvJEU merkte in dit verband op dat zorgaanbieders die de gezondheidsdiensten niet in de desbetreffende gemeente kunnen leveren, automatisch worden uitgesloten. Dit werd geacht in strijd te zijn met gelijke behandeling. Verder zou het zeer goed mogelijk kunnen zijn dat een ziekenhuis in een naburige gemeente ook toegankelijk genoeg voor patiënten was.

Het HvJEU liet echter ook doorschemeren dat de gezondheidsdiensten mogelijk het meest toegankelijk voor patiënten waren die niet in de desbetreffende gemeente woonden, maar mogelijkerwijs in de buurt van het ziekenhuis in de naburige gemeente. Om deze reden oordeelde het HvJEU dat de aanbesteding in strijd was met artikel 23(2) van Richtlijn 2004/18/EG.

Wat betekent dit voor Nederland?

In Nederland is de inkoop van gezondheidsdiensten anders geregeld dan in Spanje. Hier zijn het in principe particuliere zorgverzekeraars die verantwoordelijk zijn voor de inkoop van dergelijke diensten en deze zijn in beginsel niet aanbestedingsplichtig.

Toch is deze uitspraak relevant voor Nederlandse zorgverzekeraars. Ze kunnen namelijk wel degelijk gebonden worden aan aanbestedingsrechtelijke beginselen. Het HvJEU oordeelde in dit arrest expliciet dat artikel 23 van Richtlijn 2004/18/EG, dat ook van toepassing is op II B-diensten, een uitdrukking vormt van het aanbestedingsrechtelijke beginsel van gelijke behandeling.

Zoek je hulp bij het tegengaan van georganiseerde misdaad binnen aanbestedingen? Neem dan vrijblijvend contact op met onze specialist Martijn Jongmans via m.jongmans@www.banning.nl.

Daarnaast, voor uw gemak, hebben we hieronder een lijst samengesteld van Nederlandse zorgverzekeraars waar u terecht kunt voor gezondheidsdiensten. Deze omvat Aevitae, DSW, PNOzorg, Aevitae (ASR), Energiek, Pro Life, Anderzorg, FBTO, Salland, Avéro Achmea, HEMA, Select & Go, Avéro Achmea (via Aevitae), Ik!, Stad Holland Zorgverzekeraar en nog veel meer.