Lief Dier maakt inbreuk op merkrechten Lief!

expertise:

Intellectueel Eigendomsrecht

nieuwsbrief:

Wilt u meer weten over dit onderwerp, schrijf u in voor onze nieuwsbrief

Dit veld is bedoeld voor validatiedoeleinden en moet niet worden gewijzigd.

14 maart 2017

Het merk Lief! zullen veel mensen kennen door de baby- en kinderkleding die onder dit merk worden verhandeld. Lief! brengt echter ook dierenaccessoires, waaronder honden- en kattenkussens, op de markt. Toen Lief! werd geconfronteerd met een dierenaccessoires collectie die door een ander bedrijf werd verhandeld onder naam ‘Lief Dier’, was Lief! daar niet blij mee. Lief Dier leek te veel op Lief! en dus stapte Lief! naar de rechter om een einde te maken aan de verhandeling van de Lief Dier dierenproducten. De rechter was het met Lief! eens en oordeelde dat Lief Dier inbreuk maakte op de merkrechten van Lief! De dierenaccessoires mogen niet langer onder de naam Lief Dier worden verhandeld.

De feiten

De onderneming De IJsvogel Groep B.V. exploiteert onder andere de formule ‘Pets Place’. Menig dierenliefhebber is bekend met het magazine Lief Dier dat door De IJsvogel Groep gratis wordt verstrekt aan klanten van onder andere Pets Place. In november 2016 kondigde De IJsvogel Groep een nieuwe collectie hondenaccessoires aan, genaamd ‘Lief Dier collectie’. De collectie bestond onder meer uit honden- en kattenkussens waarop een label is aangebracht met daarop de tekst ‘Lief Dier’.

Lief! heeft De IJsvogel Groep gesommeerd om de verhandeling van de dierenaccessoires onder naam Lief Dier te staken en gestaakt te houden. Volgens Lief! maakt het gebruik van het teken Lief Dier voor dierenaccessoires inbreuk op haar merk Lief! Nu Lief! zelf ook honden- en kattenkussens verhandeld onder het merk Lief!, bestaat het gevaar dat het publiek de producten van Lief! en De IJsvogel Groep niet kan onderscheiden en in verwarring raakt.

De procedure

Door De IJsvogel Groep werd niet gereageerd op de sommaties van Lief! en dus stapte Lief! naar de rechter. Lief! vordert in de procedure tegen De IJsvogel Groep onder andere dat het gebruik van het teken Lief Dier voor dierenaccessoires wordt gestaakt en gestaakt blijft.

Lief! niet onderscheidend voor dierenaccessoires?

Om een merk te kunnen zijn, moet een teken onderscheidend vermogen bezitten. Het merk moet het publiek in staat stellen om waren en diensten voorzien van het merk te onderscheiden van andere waren en diensten.

De IJsvogel Groep verweert zich onder meer door te stellen dat het merk Lief! geen onderscheidend vermogen heeft voor dierenaccessoires. Lief! is volgens De IJsvogel Groep in het normale spraakgebruik een gebruikelijke term en kan dienen om de hoedanigheid, soort of bestemming van dierenaccessoires mee aan te duiden. Het publiek zal een honden- of kattenkussen dat ‘zacht en pluizig’ is volgens De IJsvogel Groep immers aanduiden als ‘lief’.

De rechter verwerpt dit verweer van De IJsvogel Groep. Volgens de rechter is ‘lief’ geen kenmerk van alle honden- en kattenkussens. Mogelijk kan ‘lief’ werden worden gezien als kenmerk voor zachte en pluizige kussens. Volgens de rechter is ‘zacht en pluizig’ daarentegen geen directe betekenis van het woord ‘lief’. Die betekenis komt niet voor in het woordenboek. De rechter oordeelt dan ook dat Lief! niet alleen voor baby- en kinderkleding, maar ook voor dierenaccessoires, onderscheidend vermogen heeft en als merk kan dienen.

Merkinbreuk

Met Lief! is de rechter van oordeel dat Lief Dier inbreuk maakt op de merkrechten op Lief! Het relevante publiek, dat bestaat uit consumenten van (huis)dierenaccessoires, kan in verwarring raken tussen het merk Lief! en het teken Lief Dier. Er bestaat overeenstemming tussen Lief! en Lief Dier. De producten waarvoor het merk en teken worden gebruikt en waarvoor Lief! als merk is ingeschreven, zijn daarnaast identiek. Het teken ‘Lief Dier’ wordt bovendien gebruikt als merk, nu het op labels op de honden- en kattenkussens is aangebracht.

Merk en teken bevatten beide het element ‘Lief’. De IJsvogel Groep stelt dat het teken Lief Dier als één woord LIEFDIER zou worden aangeduid. De rechter is echter voor oordeel dat de consument het teken zal opvatten als twee woorden.

In het teken ‘Lief Dier’ is het element ‘Lief’ vooraan geplaatst. ‘Dier’ is in dit teken beschrijvend, nu het teken ‘Lief Dier’ voor dierenaccessoires wordt gebruikt. De consument zal derhalve de nadruk leggen op het element ‘Lief’. Het merk Lief! bevat een uitroepteken dat ontbreekt in het teken Lief Dier. Dat is volgens de rechter slechts een klein verschil dat bij de vergelijking tussen merk en teken onvoldoende gewicht in de schaal legt.  De rechter oordeelt dat er een behoorlijke mate van overeenstemming bestaat tussen Lief Dier en Lief!

De IJsvogel Groep stelt dat ‘Lief’ in het teken ‘Lief Dier’ een specifieke betekenis heeft, omdat het een eigenschap aanduidt van het dier waarvoor het accessoire is bestemd (dus een ‘lieve’ hond of kat en geen ‘vervelende’ bijvoorbeeld). Deze stelling kan De IJsvogel Groep volgens de rechter niet baten. In het kader van haar stelling dat Lief! ieder onderscheidend vermogen mist, had De IJsvogel Groep immers aangevoerd dat ook Lief! kan worden opgevat als ‘zacht en pluizig’ waarmee eveneens een bepaalde eigenschap wordt aangeduid.

Ook het verweer van De IJsvogel Groep dat de consument duidelijke verschillen zal zien tussen de Lief! en Lief Dier accessoires omdat deze een andere look & feel zouden hebben, wordt door de rechter verworpen. Ook zien de kussens er anders uit, de consument kan denken dat het om twee productlijnen gaat die afkomstig zijn van dezelfde of aan elkaar gelieerde ondernemingen.

Gelet op de overeenstemming tussen Lief! en Lief Dier en dezelfde producten waardoor dit merk en teken worden gebruikt, maakt De IJsvogel Groep zich volgens de rechter schuldig aan merkinbreuk. De IJsvogel Groep mag geen dierenaccessoires met daarop het teken Lief Dier verhandelen. Het magazine Lief Dier mag nog wel onder die naam worden uitgegeven. Daartegen maakt Lief! geen bezwaar.

Conclusie

Vanuit De IJsvogel Groep bezien leek het wellicht een logische keuze om in navolging van het Lief Dier tijdschrift, de dierenaccessoires-collectie eveneens onder die naam aan te bieden. De onderneming was er mogelijk niet van op de hoogte dat de Lief! merken niet alleen zijn geregistreerd en worden gebruikt voor baby- en kinderkleding, maar ook voor dierenaccessoires. Om die reden, en omdat het element ‘Lief’ in het teken Lief Dier een zelfstandige plaats inneemt en nagenoeg identiek is aan het merk Lief!, kon Lief! zich met succes verzetten tegen het teken Lief Dier.

Heeft u vragen?

Wilt u meer weten over dit onderwerp? Neem dan contact op met onze IE-advocaten Ranee van der Straaten en Floris de Vriend.