Korting/boete in het bouwrecht.

expertise:

Vastgoed, Bouw & Omgeving

nieuwsbrief:

Wilt u meer weten over dit onderwerp, schrijf u in voor onze nieuwsbrief

Dit veld is bedoeld voor validatiedoeleinden en moet niet worden gewijzigd.

18 april 2023

Bij grotere werken in de bouw, met name in infra, worden grote kortingen/boetes opgelegd per dag ingeval van te late oplevering. Uit Boek 6 artikel 92 lid 2 BW is af te leiden dat hetgeen ingevolge het boetebeding verschuldigd is in de plaats treedt van de schadevergoeding op grond van de Wet.

Een boetebeding heeft twee functies. Ten eerste een schadefixerende functie. Het boetebeding fixeert op voorhand de schade die partijen verwachten te lijden indien tekort wordt geschoten in de nakoming van verbintenissen. Daarnaast wordt het boetebeding gezien als een prikkel tot nakoming.

Wanneer de boete is te kwalificeren als een gefixeerde schadevergoeding kan daarnaast geen schadevergoeding gevorderd worden.

Desondanks ziet men steeds meer in contracten dat aanvullend op het boetebeding, zoals vermeld in het bestek, tevens een zinnetje staat geschreven “onverminderd de rechten van de opdrachtgever op verdere schadevergoeding”.

Wat is dan de bedoeling/betekenis van zo’n zin naast een hoge boete/korting per dag?

Uit de jurisprudentie is af te leiden dat de rechter dan het boetebeding moet uitleggen en antwoord moet geven op de vraag of er sprake is van een gefixeerde schadevergoeding, die dus dient als schadevervangend dan wel enkel moet worden gekwalificeerd als prikkel tot nakoming en dus wel schadevergoeding kan worden gevorderd, naast de korting/boete.

Relevante omstandigheden bij die uitleg zijn dan bijvoorbeeld de hoogte van de korting per dag, de functie die het beding heeft, wie het contract heeft opgesteld, etc.

Kort en goed komt het erop neer dat een rechter zal moeten uitleggen, dat wanneer er een aanvullende bepaling over schadevergoeding in het bestek is opgenomen, al dan niet aan die aanvullende bepaling betekenis moet worden toegekend in het licht van de boetebepaling.

In verband daarmede, ter voorkoming van korting, dient de aannemer tijdig, indien van toepassing, termijnverlenging te vragen met vermelding van de oorzaken die tot termijnverlenging aanleiding geven.

Een complexe materie.

Mocht u vragen hebben, dan kunt u contact opnemen met Chris van der Corput of met één van de andere leden van de sectie Vastgoed, Bouw & Overheid.