Koop, Non-conformiteit, Aansprakelijkheid Kadaster.

19 november 2012

Het leveren van een onroerende zaak die belast is met een zakelijk recht kwalificeert als een schending van de non-conformiteitsverplichting indien de koper het zakelijk recht niet uitdrukkelijk heeft aanvaard. Het raadplegen van de openbare registers geeft geen volledige zekerheid over de juridische status van een onroerende zaak.