Stapsgewijze Handleiding: Hoe te Klikken bij de Autoriteit Consument & Markt (ACM)

03 mei 2015

In een nieuwe brochure legt de Autoriteit Consument & Markt (ACM) uit hoe je een kartel kunt melden. Hoewel er inhoudelijk niets nieuws in de brochure staat, fungeert het meer als een gids over hoe het meldingsproces van kartelwerking precies in zijn werk gaat. Bovendien worden lezers aangemoedigd om kartelafspraken zo snel mogelijk te melden.

Een kartel is een verboden ‘samenzwering’ tussen concurrerende bedrijven die afspraken maken over zaken als prijzen, het beperken van de productiecapaciteit of het verdelen van markten. Dergelijke kartels zijn strijdig met het mededingingsrecht.

ACM stelt een beloning in het vooruitzicht voor het melden van kartelafspraken. Een onderneming of individu dat informatie over een kartel aanlevert waaraan ze zelf hebben deelgenomen, kan potentially een vermindering of kwijtschelding van een eventuele boete krijgen. Dit staat bekend als clementie.

Clementieverzoeken zijn een belangrijk instrument voor ACM om kartels op te sporen. Ongeveer de helft van alle onderzoeken van ACM vindt plaats als gevolg van informatie verkregen van een clementieaanvrager.

ACM probeert met de uitgave van de brochure het aanvragen van clementie aantrekkelijker te maken en degenen die betrokken zijn bij een kartel aan te sporen om informatie te delen. Volgens ACM wordt er steeds vaker gebruik gemaakt van clementie door karteldeelnemers.

Het uitgeven van de brochure is onderdeel van het nieuwe beleid van ACM, waarbij handhaving nog steeds een belangrijke rol speelt, maar niet langer het primaire doel is. Meer en meer geloven ze in gedragsverandering door innovatieve probleemoplossing, supervisie en dialoogsessies.

Ondanks dit nieuwe beleid, zal het opsporen en bestraffen van kartels nog steeds een van de speerpunten van ACM blijven. Clementie is een onmisbaar instrument in deze strijd. Concreet beginnen ongeveer 75% van alle kartelonderzoeken van de Europese Commissie met clementie, voor ACM is dit ongeveer 50%.

Het vragen van clementie biedt echter nooit absolute zekerheid. Dus als je overweegt om clementie aan te vragen, is het belangrijk om de risico’s te begrijpen en mogelijk juridisch advies in te winnen.

Wil je automatisch op de hoogte blijven? Download hier onze eBooks en nieuwsbrieven.
Wil je meer weten over dit onderwerp? Neem contact met ons op via de mail.