Kan een facilitator van een kartel bestraft worden met een kartelboete? Het antwoord hierop onthuld!

21 mei 2015

AG Wahl heeft gisteren het Hof van Justitie van de EU geadviseerd dat partijen die een bijdrage leveren aan het totstandkomen en uitvoeren van een kartel – zogenaamde kartelfacilitatoren – niet beboet kunnen worden onder het Europese kartelverbod. Het blijft onzeker of dit advies zal worden opgevolgd. Dit is de eerste keer dat de hoogste Europese rechter zich over deze vraag gaat buigen.

Het Europese kartelverbod verbiedt afspraken tussen ondernemingen die de handel tussen EU-lidstaten negatief kunnen beïnvloeden of die de mededinging binnen de interne markt kunnen hinderen, beperken of vervalsen (artikel 101(1) VWEU).

De vraag of een kartelfacilitator, die niet in concurrentie staat met de karteldeelnemers, een ‘belemmering van de mededinging’ kan veroorzaken – een vraag met verreikende gevolgen voor een (vermeende) mededingingsinbreuk – staat centraal in deze Opinie.

In de zaak C-194/14 P gaat het om consultancybedrijf AC Treuhand, dat betrokken was bij het totstandkomen en uitvoeren van een kartel op de Europese markt voor hittestabilisatoren. AC Treuhand werd beboet door de Europese Commissie vanwege haar rol als kartelfacilitator. AC Treuhand ging in beroep tegen deze boete bij het Hof van Justitie van de EU.

AG Wahl heeft in zijn Opinie duidelijk gemaakt dat volgens hem een kartelfacilitator die geen concurrent was van de betrokken karteldeelnemers, niet kan worden beboet voor een overtreding van het Europese kartelverbod. Volgens zijn interpretatie heeft de Europese Commissie niet aangetoond dat AC Treuhand druk uitoefende zoals die normaliter door de concurrentie op de karteldeelnemers wordt uitgeoefend. Zijn conclusie is dat kartelfacilitatoren niet kunnen worden bestraft onder het huidige Europese kartelverbod.

In Nederland worden kartelfacilitatoren ook beboet. De Autoriteit Consument & Markt heeft bijvoorbeeld in 2009 een engineeringsvennootschap bestraft voor haar rol als facilitator in de verfsector. In 2012 legde zij een boete op aan een facilitator in de landbouwsector.

Het is nu aan het Hof van Justitie van de EU om te oordelen over deze zaak. De uitkomst zal ook in Nederland met interesse worden gevolgd.

Wilt u op de hoogte blijven? Download dan hier onze eBooks en nieuwsbrieven. Wilt u meer weten over deze zaak en wat dit betekent voor uw onderneming? Neem dan vrijblijvend contact op met Martijn Jongmans of Adriaan Buyserd.