Kamer van Koophandel benoemt geen arbiters meer

expertise:

Ondernemingsrecht - M&A

nieuwsbrief:

Wilt u meer weten over dit onderwerp, schrijf u in voor onze nieuwsbrief

Dit veld is bedoeld voor validatiedoeleinden en moet niet worden gewijzigd.

05 december 2013

In een persbericht van 20 november 2013 heeft de Kamer van Koophandel aangegeven per 1 oktober jongstleden geen aanvragen tot benoeming van arbiters of deskundigen meer in behandeling te nemen. Dit heeft gevolgen voor de (rechts)praktijk en voor (sommige) contractsbepalingen inzake procedurele aspecten van benoeming van arbiters en deskundigen.

In (commerciële) contracten nemen partijen onder de titel "geschilbeslechting" vaak een passage op die inhoudt dat partijen geschillen zullen doen beslechten door middel van arbitrage of bindend advies, en dat partijen aan de Kamer van Koophandel zullen vragen om een onafhankelijke arbiter of deskundige te benoemen. De Kamer van Koophandel heeft aangegeven dat zij vanaf 1 oktober jongstleden niet langer dergelijke verzoeken in behandeling neemt, zulks naar verluidt vanwege onder meer de reorganisatie van de Kamer van Koophandel.

Bij het opstellen van een (commercieel) contract zullen partijen voortaan dus andere procedurele opties moeten overwegen in het kader van geschilbeslechting. Er kan – indien partijen willen kiezen voor arbitrage of bindend advies – bijvoorbeeld voor worden gekozen om te bepalen dat door middel van een eenvoudig verzoekschrift aan de rechtbank gevraagd zal worden om een onafhankelijke arbiter of deskundige te benoemen. In geval van een reeds gesloten contract waarin nog wordt verwezen naar benoeming door de Kamer van Koophandel zullen partijen met elkaar in overleg moeten treden over de wijze van benoeming van de arbiters of deskundigen teneinde in de thans ontstane leemte te voorzien. Ter preventie van discussies hierover op het moment dat sprake is van een conflict, doen partijen er ons inziens verstandig aan om in een addendum bij het reeds gesloten contract nadere afspraken te maken in lijn met het voorgaande.

http://flexbv.wordpress.com/2013/11/20/kamers-van-koophandel-benoemen-geen-arbiters-en-deskundigen-meer-persbericht-kamers-van-koophandel/