Jaarverslag NMa 2012

expertise:

Mededinging & Regulering

nieuwsbrief:

Wilt u meer weten over dit onderwerp, schrijf u in voor onze nieuwsbrief

Dit veld is bedoeld voor validatiedoeleinden en moet niet worden gewijzigd.

27 maart 2013

Medio maart publiceerde de Nederlandse Mededingingsautoriteit (‘NMa’) haar jaarverslag. Dit is het laatste jaarverslag van de NMa. Met ingang van 1 april a.s. gaat de NMa op in de nieuwe autoriteit consument en markt (ACM). In het jaarverslag presenteert de NMa haar verdiensten van 2012. Zo worden kerncijfers gepubliceerd en wordt inzicht gegeven in de ontvangsten en uitgaven van de NMa. In het hiernavolgende wordt een aantal in het oogspringende aspecten uit het jaarverslag genoemd.

Mededinging

De NMa is op het gebied van mededinging actief in verschillende sectoren. Dit betreft: agri, industrie en bouw, financiële en zakelijke dienstverlening, handel, diensten en transport, netwerksectoren en media en de zorg. Per sector geeft de NMa een korte toelichting. Ook geeft zij aan op welke wijze is opgetreden. Dit varieert van het opleggen van een boete wegens mededingingsbeperkend gedrag tot het al dan niet verlenen van een vergunning voor een fusie.

Cijfers

In 2012 legde de NMa voor een totaalbedrag van EUR 36,9 miljoen aan boetes op. Opvallend is dat dit het tweede jaar op een rij is dat dit bedrag lager is dan in het jaar daarvoor. Ter illustratie: in 2010 werd voor een bedrag van EUR 137,1 miljoen aan boetes opgelegd en vorig jaar was dat EUR 39,7 miljoen. De boetes van de NMa genieten momenteel veel publieke belangstelling gelet op hetgeen daarover is opgenomen in het huidige regeerakkoord als doelstelling:

"De boetes marktwerking (NMa) worden verhoogd omdat de NMa meer kartelboetes gaat opleggen. De ontvangsten worden geraamd op 75 mln. in 2014 oplopend naar 125 mln. structureel."

In totaal zijn zes kartelzaken beboet. Zo zijn drie kartels in de agrarische sector beboet en is aan Rotterdamse sloopbedrijven een boete opgelegd. Acht zaken op een andere wijze afgedaan dan middels het sanctietraject. Een voorbeeld hiervan is het toezeggingsbesluit ten aanzien van kunstveilingen. In 2012 zijn aan zes feitelijk leidinggevenden boetes opgelegd. Vorig jaar waren dat er twee.  

In het kader van concentratiecontrole ontving de NMa 91 meldingen van fusies, overnames en joint ventures. Dit is een kleine daling ten opzichte van vorig jaar.

De NMa ontvangt van het ministerie van Economische zaken een budget voor personele en materiële kosten. De NMa kende geen overschrijding kende op verplichtingenniveau.  In 2012 is € 41,3 miljoen aan ontvangsten verantwoord. Het grootste deel van deze ontvangsten vloeit voort uit opgelegde boetes in 2012 en eerdere jaren.

Besluiten vernietigt door rechterlijke instanties

Ondernemingen die het niet eens zijn met besluiten van de NMa kunnen hiertegen in bezwaar gaan bij de NMa. Na de bezwaarfase kan de NMa of de onderneming in beroep bij de rechtbank Rotterdam. Daarna staat hoger beroep open bij het College van Beroep voor het Bedrijfsleven (‘CBB’). Uit het jaarverslag volgt dat in 2012 in totaal 54% van de uitspraken is afgerond met een positief resultaat voor de NMa. Dit betekent dat een groot aantal beslissingen van de NMa (deels) wordt vernietigt door de rechter.

Afgelopen jaar werd een miljoenenboete opgelegd aan een zevental thuiszorginstellingen van tafel geveegd. De boetes opgelegd aan uitgeverij Wegener en feitelijk leidinggevenden in het kader van een concentratiezaak werden fors verlaagd. Ook ving de NMa een aantal keer bakzijl voor beslissingen die zij nam in het kader van de bouwfraudezaken. Ten slotte heeft de rechter de NMa een aantal keer teruggefloten op procedurele punten. Dit betreft onder meer het zwijgrecht van de ex-werknemer en de reikwijdte van onderzoeksbevoegdheden.

ACM

In het jaarverslag wordt kort stil gestaan bij de omschakeling van de NMa naar de Autoriteit Consument en Markt (‘ACM’). Dit betreft de samenvoeging van de NMa, Consumentenautoriteit en OPTA. Op 26 februari 2013 heeft de Eerste Kamer ingestemd met de Instellingswet. Dit betekent dat de ACM per  1 april 2013 van start gaat.