Integratie UAV 2012 in UAV-GC?

04 augustus 2014

Op 25 april 2014 heeft prof. mr. Chris Jansen, hoogleraar Privaatrechtelijk bouwrecht van Tilburg University, zijn inaugurele reden uitgesproken.

In deze rede pleit Chris Jansen voor integratie van de UAV 2012 in de UAV-GC 2005 zodat er voortaan één uniform juridisch-administratief kader voor verschillende typen contractverhoudingen in de bouwsector is.

In de bouwpraktijk wordt van oudsher gebruik gemaakt van de UAV (Uniforme Administratieve Voorwaarden) die in 2012 zijn herzien. Deze voorwaarden zijn geschreven voor de traditionele contractverhouding waarbij de aannemer bouwt en de architect ontwerpt. De UAV-GC 2005 worden in de bouw gebruikt voor geïntegreerde contractvormen waarbij – kort gezegd  – het ontwerp en de uitvoering bij één contractspartij is ondergebracht.

Chris Jansen constateert dat er in de bouwpraktijk veel gebruik wordt gemaakt van tussenvormen waarbij er bijvoorbeeld traditioneel onder de UAV 2012 wordt gecontracteerd met toevoeging van elementen die behoren bij het geïntegreerd werken. Om een juridisch in deze ontwikkeling te kunnen voorzien, zou het volgens Chris Jansen goed zijn om één juridisch-administratief kader op te stellen, dat zowel voor de traditionele als de geïntegreerde contractvormen bruikbaar is. Daarnaast zouden ook andere standaardvoorwaarden kunnen worden geïntegreerd. Chris Jansen noemt als bijkomend voordeel dat ook andere (technisch en organisatorische) ontwikkelingen in een dergelijk kader kunnen worden meegenomen zoals bijvoorbeeld BIM, ketenintegratie, Best Value Procurement en de verbetering van kwaliteitsborging in het bouwproces.