Indexering alimentatie 2018

expertise:

Familie- & Erfrecht

13 november 2017

Jaarlijks wordt de hoogte van de kinder- en partneralimentatie geïndexeerd. Op 24 oktober 2017 is het indexeringspercentage voor 2018 bekend geworden.

De Minister van Veiligheid en Justitie kijkt voor het vaststellen van het percentage waarmee de kinder- en partneralimentatie jaarlijks wordt geïndexeerd naar het loonindexcijfer. Dit cijfer wordt door het Centraal Bureau Statistieken gebaseerd op de salarisontwikkelingen in het bedrijfsleven en bij de overheid. Voor 2018 is het indexcijfer voor de kinder- en partneralimentatie vastgesteld op 1,5 %.

Dit betekent dat de vanaf 1 januari 2018 geldende alimentatie wordt gevonden door het voor 2017 geldende bedrag met 1,5 % te vermeerderen. Het is mogelijk om in onderling overleg van de wettelijke indexering af te wijken. Partijen kunnen bijvoorbeeld bij echtscheiding (of later) de indexering (tijdelijk) uitsluiten of een alternatieve wijze van indexeren overeenkomen. Is daarvan geen sprake, dan vindt de wettelijke indexering plaats.

Klik hier om de Beschikking van de Minister van Veiligheid en Justitie (Staatscourant d.d. 3 november 2017) te lezen.

Heeft u vragen over deze vastgestelde indexering, neem dan vrijblijvend contact op met één van onze specialisten.