Het nieuwe huurrecht

16 april 2003

In een eerder vastgoedbulletin berichtten wij u reeds omtrent het nieuwe huurrecht. Het wetsvoorstel is in november 2002 door de Eerste Kamer aangenomen. Aangezien de minister de Eerste Kamer heeft moeten toezeggen dat hij in de wet een tweetal wijzigingen zal laten doorvoeren is de wet nog niet in werking getreden. De eerste wijziging betreft de mogelijkheid voor een verhuurder van woonruimte om ook de gedeeltelijke onderverhuur contractueel uit te sluiten (bij bedrijfsruimte was dit reeds in het wetsvoorstel bepaald). De tweede wijziging betreft de mogelijkheid om het “klusrecht” van de huurder ten aanzien van de buitenzijde van het gehuurde contractueel uit te sluiten. Deze twee wijzigingen zijn momenteel aanhangig bij de Tweede Kamer. De verwachting is dat het nieuwe huurrecht binnen enkele maanden in werking treedt, vermoedelijk per 1 september a.s.

Een andere aankomende wijziging betreft de mogelijkheid om de tijdelijke verhuur van sloopwoningen te verlengen van drie jaar naar vijf jaar. Het voornemen bestaat om artikel 15 van de Leegstandswet te wijzigen. Het wetsvoorstel moet nog worden ingediend bij de Tweede Kamer.