Grondverzetbedrijven, let op waar u graaft!

expertise:

Vastgoed, Bouw & Omgeving

nieuwsbrief:

Wilt u meer weten over dit onderwerp, schrijf u in voor onze nieuwsbrief

Dit veld is bedoeld voor validatiedoeleinden en moet niet worden gewijzigd.

24 juni 2020

Eerder schreven wij in een blog over de netbeheerder die een nieuwe aansluiting c.q. verzwaring van de bestaande elektriciteitsaansluiting binnen 18 weken dient te realiseren. Deze elektriciteitskabels vormen een klein onderdeel van de in totaal ruim 1,7 miljoen kilometer ondergrondse kabels en leidingen die Nederland rijk is.

In 2017 ontstond bij 5,7% van alle graafwerkzaamheden schade aan kabels en leidingen. Dit zijn ruim 33.000 gevallen met een directe schadepost van zo’n € 25 miljoen per jaar voor het bedrijfsleven.

De vraag is wie aansprakelijk is voor de ontstane schade veroorzaakt door de graafwerkzaamheden. De rechtbank Noord-Holland deed hieromtrent op 9 mei 2020 een interessante uitspraak.

Wat was er aan de hand?

Het grondverzetbedrijf voerde in opdracht van de netbeheerder werkzaamheden uit in Zaandam. Het betrof het doorzagen en verplaatsen van een KPN-kabel. De netbeheerder had het grondverzetbedrijf een overzicht gezonden van de leidingen en kabels in het gebied van de graaflocatie. Bij het uitvoeren van de graafwerkzaamheden ontstond op enig moment schade aan een middenspanningskabel van de netbeheerder uit 1982.

Volgens de door de netbeheerder overgelegde informatie en tekeningen zou de KPN-kabel 1,5 meter van de middenspanningskabel afliggen. In werkelijkheid lag deze kabel op de KPN-kabel, aldus duidelijk anders dan uit de informatie en tekeningen bleek.

De netbeheerder houdt het grondverzetbedrijf verantwoordelijk en stelt dat hij onrechtmatig jegens hem heeft gehandeld nu hij voorafgaand aan de hem opgedragen werkzaamheden onvoldoende beschermende maatregelen heeft genomen om te bereiken dat geen schade aan eigendommen van derden zou worden veroorzaakt.

Oordeel rechtbank

De rechtbank acht het grondverzetbedrijf aansprakelijk voor de ontstane schade.

Onder verwijzing naar de uitspraak van de Hoge Raad van 25 mei 2018 is het uitgangspunt dat het grondverzetbedrijf er niet zonder meer op mag vertrouwen dat de hem verstrekte tekening aan de eisen van nauwkeurigheid voldoet. De werkelijke ligging van de kabels en leidingen kan immers door tal van oorzaken van de tekening afwijken. Bijvoorbeeld door inklinken van de grond, wortelgroei en werkzaamheden.

Een en ander laat volgens de rechtbank echter onverlet dat op de netbeheerder de verplichting rust zo nauwkeurig als redelijkerwijs van hem verlangd kan worden informatie over de ligging van het net te verstrekken, en dat een schending van deze verplichting kan leiden tot eigen schuld van de netbeheerder.

Advies voor de praktijk

Als grondverzetbedrijf kunt u aldus niet zonder meer vertrouwen op de aan u verstrekte informatie en tekeningen naar aanleiding van een KLIC melding. 

Om aansprakelijkheid te voorkomen dient u als grondverzetbedrijf uw werkzaamheden zorgvuldig te verrichten en aansluiting te zoeken bij de Richtlijn Zorgvuldig Graafproces (CROW 500). Dit betekent dat u voor aanvang van de graafwerkzaamheden alle kabels en leidingen dient te lokaliseren en de precieze ligging daarvan dient vast te stellen binnen het zoekgebied of in een zone van 1,5 meter.

Naast preventie biedt het afsluiten van de juiste aansprakelijkheids- of werkmaterieelverzekering uitkomst in het geval u toch aansprakelijk mocht zijn voor schade aan kabels en leidingen veroorzaakt door graafwerkzaamheden.

Heeft u vragen naar aanleiding van dit artikel of heeft u andere vastgoed gerelateerde vragen, neem dan contact op met Jeroen Weijer, Dennis Beekhuijzen, Philip van der Ven of één van de andere specialisten van de sectie Vastgoed, Bouw & Overheid.