Gewijzigde Aanbestedingswet 2012 is van kracht: Wat je moet weten en hoe het jou beïnvloedt

30 juni 2016

Vandaag, 1 juli 2016, wordt de gewijzigde Aanbestedingswet (Aw 2012) van kracht. Ook zijn er wijzigingen in het Aanbestedingsbesluit, de Gids proportionaliteit en het Aanbestedingsreglement Werken (ARW 2016).

In 2014 nam de Europese wetgever drie nieuwe aanbestedingsrichtlijnen aan als onderdeel van een moderniseringsslag. Deze behandelen elk een ander onderwerp:

  • Aanbesteding van ‘klassieke’ overheidsopdrachten (2014/24/EU)
  • Aanbesteding in de sectoren water, energievoorziening, vervoer en post (2014/25/EU)
  • Aanbesteding van concessies (2014/23/EU)

Nederland is een paar weken te laat met de implementatie, maar deze is nu toch uitgevoerd. Dit betekent het einde van een overgangsperiode vol onzekerheid, waarin sommige aanbestedende diensten de plaatsing van hun opdrachten tijdelijk hebben opgeschort.

BANNING Advocaten heeft eerder al uitgebreid gepubliceerd over de impact van de nieuwe Aw 2012 op bedrijven en andere deelnemers aan aanbestedingstrajecten. Dit is onder andere te lezen in onze blogs over keurmerken, belangenconflicten, TenderNed en meer.

Wilt u op de hoogte blijven?
Download dan hier onze eBooks en nieuwsbrieven.

Wilt u meer weten over de gewijzigde Aanbestedingswet 2012, de Gids proportionaliteit, het ARW 2016 of het Aanbestedingsbesluit?
Neem dan contact op met een advocaat gespecialiseerd in aanbestedingsrecht, zoals Martijn Jongmans of Adriaan Buyserd.