Gemiddelde doorlooptijd echtscheidingsprocedures

expertise:

Familie- & Erfrecht

nieuwsbrief:

Wilt u meer weten over dit onderwerp, schrijf u in voor onze nieuwsbrief

Dit veld is bedoeld voor validatiedoeleinden en moet niet worden gewijzigd.

07 april 2016

De afgelopen jaren is het aantal echtscheidingen toegenomen. Als wordt gekeken naar de cijfermatige ontwikkelingen met betrekking tot echtscheidingen, dan blijkt dat het totale aantal afgehandelde echtscheidingsverzoeken bij de rechtbank tussen 2002 en 2014 is gestegen van ongeveer 34.000 naar 36.500 zaken per jaar. Daarbij waren volgens de gegevens van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) in 2013 in 20.000 echtscheidingen een of meer minderjarige kinderen betrokken (57%).

Ook de gemiddelde leeftijd waarop mensen uit elkaar gaan is gestegen. Bij mannen nam deze tussen 2004 en 2014 toe van 43 naar 46 jaar, bij vrouwen van 40 naar 43 jaar. Dit komt naar alle waarschijnlijkheid omdat mensen steeds later trouwen.

Als we kijken naar de doorlooptijd van een echtscheidingsprocedure, dan zit er een groot verschil in procedures waarbij partijen een gezamenlijk echtscheidingsverzoek of een eenzijdig echtscheidingsverzoek indienen bij de rechter. Daarbij wordt een onderscheid gemaakt tussen een eenzijdig verzoek op tegenspraak en zonder tegenspraak. In het geval van tegenspraak wordt er verweer gevoerd tegen de standpunten van de verzoeker. Jaarlijks betreft ongeveer 15% van alle echtscheidingsprocedures een procedure op tegenspraak (ruim 6.000 zaken). In de jaren 2013 en 2014 duurde de afhandeling van een eenzijdig verzoek op tegenspraak gemiddeld 350 dagen. Is er geen sprake van tegenspraak dan duurt de afhandeling ongeveer 118 dagen. Een gemeenschappelijk echtscheidingsverzoek neemt daarentegen gemiddeld slechts 37 dagen in beslag.

Uit bovenstaande gegevens kan worden afgeleid dat partijen er in het overgrote gedeelte van de echtscheidingen in slagen om samen afspraken te maken over de afwikkeling van hun echtscheiding (al dan niet middels voorafgaand mediationtraject). In 2014 dienden namelijk bijna 80% van de ex-echtgenoten een gezamenlijk- of eenzijdig echtscheidingsverzoek zonder tegenspraak in.

Het aantal familiezaken dat in een echtscheidingsprocedure door de rechtbank naar mediation is verwezen, is na een daling vanaf 2010 weer gestegen naar ruim 2.300 zaken in 2014.

Zie voor meer gegevens de factsheet 2015-2 van het Ministerie van Veiligheid en Justitie, opgesteld door het Wetenschappelijk Onderzoeken Documentatiecentrum: Scheidingen 2014.