Gemeenten mogen koopzondagen voortaan zelf regelen

expertise:

Mededinging & Regulering

nieuwsbrief:

Wilt u meer weten over dit onderwerp, schrijf u in voor onze nieuwsbrief

Dit veld is bedoeld voor validatiedoeleinden en moet niet worden gewijzigd.

29 mei 2013

Gemeenten beslissen binnenkort zelf of winkels op zondag al dan niet open mogen zijn. De Eerste Kamer heeft dinsdag ingestemd met een initiatief-wetsvoorstel van Tweede Kamerleden van D66 en GroenLinks dat de Winkeltijdenwet wijzigt en de verantwoordelijkheid voor winkelopenstelling op zondag bij gemeenten legt. Het wetsvoorstel kreeg steun van VVD, PvdA, PVV, D66, GroenLinks, PvdD, 50PLUS en het CDA, op twee leden na. Tegen het wetsvoorstel stemden: SP, ChristenUnie, SGP, OSF en de CDA-senatoren Van Bijsterveld en Franken. De datum van inwerkingtreding is aan de regering, de indieners bepleitten 1 juli 2013.

De motie van senator Holdijk (SGP) om te onderzoeken hoe de contractuele positie versterkt kan worden van winkeliers in winkelcentra die geen extra zondagen open willen zijn, kreeg een meerderheid. Twee andere moties om de gevolgen van de wetswijziging met name voor kleine winkeliers te verzachten, haalden geen meerderheid. Het ging om een motie van senator Reuten (SP) voor een maximaal gelijk aantal openstellingsuren voor alle winkelbedrijven binnen door de gemeente vast te stellen grenzen en een motie van senator Faber-Klashorst (PVV) om kleine winkeliers met lopende huurcontracten te ontzien.

Minister Kamp van Economische Zaken had alle drie de moties ontraden.

Minister Kamp deed eerder in het debat wel een aantal toezeggingen aan de Eerste Kamer. Zo komt er binnen drie jaar na inwerkingtreding van het wetsvoorstel een evaluatie waarin ook de economische en sociale gevolgen voor kleine winkeliers en werknemers worden meegenomen. Ook zal Kamp er bij de Vereniging Nederlandse Gemeenten (VNG) op aandringen een goede belangenafweging op te nemen in de leidraad die de VNG voor haar leden gaat opstellen. Ten slotte zal de minister de belangen van kleinere ondernemers en bijvoorbeeld hun recht op godsdienstvrijheid aan de orde stellen in regulier overleg met werkgeversorganisaties MKB en VNO-NCW.

Het wetsvoorstel was een initiatief van de toenmalige Tweede Kamerleden Van der Ham (D66) en Van Gent (GroenLinks). Omdat zij de Tweede Kamer inmiddels hebben verlaten, werd het wetsvoorstel in de Eerste Kamer verdedigd door de huidige Tweede Kamerleden Verhoeven (D66) en Van Tongeren (GroenLinks).

Bron: http://www.eerstekamer.nl/nieuws/20130528/gemeenten_mogen_koopzondagen