Gemeente gaat over wonen in vakantiehuis

29 januari 2012

Het kabinet wil het beleid voor de bewoning van recreatiewoningen overlaten aan de gemeenten. Het wetsvoorstel Vergunning onrechtmatige bewoning wordt ingetrokken. Daarmee heeft de ministerraad 27 januari jl. ingestemd op voorstel van minister Schultz van Haegen (IenM).

De Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG) heeft voorgesteld om alle gemeenten aan te schrijven zelf de voorwaarden vast te stellen waaronder een vergunning wordt verleend. De VNG zal voorbeeldregels opstellen en de voortgang bewaken.

Op basis van de afspraken met de VNG heeft het kabinet besloten dat het wetsvoorstel van het vorige kabinet kan worden ingetrokken. In het wetsvoorstel werden gemeenten verplicht een ontheffing te verlenen aan langdurig ‘gedoogde’ onrechtmatige bewoning van recreatiewoningen.

De nieuwe aanpak sluit beter aan bij het kabinetsbeleid waarin verantwoordelijkheden voor het ruimtelijke domein meer bij gemeenten en provincies zijn gelegd.

(Bron: www.rijksoverheid.nl)