Gebouwd over de perceelsgrens, dus weer afbreken

expertise:

Vastgoed, Bouw & Omgeving

nieuwsbrief:

Wilt u meer weten over dit onderwerp, schrijf u in voor onze nieuwsbrief

Dit veld is bedoeld voor validatiedoeleinden en moet niet worden gewijzigd.

14 juni 2024

In een zaak die diende voor de rechtbank Noord-Holland ging het over de vraag of een aanbouw (deels) moet worden verwijderd, omdat die 11 cm op het perceel van de buren staat.

Het antwoord is ‘ja’.

Overbouw = afbraak

Eigendom is het meest verstrekkende recht dat een persoon op een zaak kan hebben. Als inbreuk wordt gemaakt op iemands eigendomsrecht, dan dient dat goed te worden vastgelegd, zodat daar geen misverstanden over kunnen bestaan.

De buren hadden een overeenkomst gesloten waarin staat dat de buitenmuur van de te realiseren aanbouw op de erfgrens mag komen te staan. In die afspraak valt niet te lezen dat over de erfgrens mag worden gebouwd. Er is dus sprake van een onrechtmatig gebouwde aanbouw. In beginsel volgt dan afbraak.

Mogelijke remedies om afbraak te voorkomen

Om afbraak te voorkomen is een beroep gedaan op art. 5:54 lid 1 BW. Op grond van dit artikel kan een eigenaar van een gebouw dat gedeeltelijk op het perceel van een ander is gebouwd vorderen dat hem tegen schadeloosstelling een erfdienstbaarheid tot het handhaven van de bestaande toestand wordt verleend als hij door wegneming van het uitstekende gedeelte onevenredig veel zwaarder wordt benadeeld dan de eigenaar van het perceel door handhaving van het overstekende deel. Ook kan worden gekozen voor overdracht van het stukje grond waarop de overbouw heeft plaatsgevonden.

De rechtbank oordeelt dat er geen sprake is van onevenredigheid, omdat de kosten voor het aanpassen van de aanbouw circa € 10.000,- bedragen. De hoogte van dat bedrag is niet zodanig dat het aanpassen van de aanbouw onevenredig bezwarend is. Daarbij is ook van belang dat ervoor is gekozen te bouwen op het perceel van de buren zonder daaraan voorafgaande duidelijke afspraken te maken.

Tevens is in een poging afbraak te voorkomen een beroep gedaan op art. 3:13 BW, ofwel misbruik van recht. Echter, de rechtbank oordeelt dat onvoldoende is aangetoond dat daarvan sprake is. Zeker in het licht van het gegeven dat eigendom het meest verstrekkende recht is dat een persoon op een zaak kan hebben.

Slotsom

Alles overwegende oordeelt de rechtbank dat de aanbouw binnen drie maanden moet worden verwijderd, voor zover het over het gedeelte gaat dat op grond van de buren staat, op straffe van een dwangsom.

 

Wilt u meer weten? Neem dan gerust contact op met Jaap van Beijsterveldt of met één van de andere leden van de sectie Vastgoed, Bouw & Omgeving.