Fiscale eindejaarstips 2016

08 december 2016

Het einde van het jaar 2016 komt weer in zicht en nu de Tweede Kamer het Belastingplan 2017 heeft aangenomen wordt het fiscale landschap voor 2017 duidelijker. Het is dan ook een goed moment om na te gaan of u wellicht in 2016 nog in actie moet komen om gebruik te maken van mogelijke fiscale kansen of veranderingen waar u rekening mee moet houden.

In deze alert hebben wij een selectie gemaakt van belangrijke tips en aandachtspunten voor u maar ook voor uw onderneming. Hierbij hebben wij ons gebaseerd op de huidige wetgeving en rechtspraak en het Belastingplan 2017. 

Fiscale eindejaarstips voor u als ondernemer

Overweeg uw opties na afschaffing pensioen in eigen beheer

Per 1 januari 2017 wordt het pensioen in eigen beheer (‘PEB’) afgeschaft. Wij raden aan uw opties te overwegen. De mogelijke opties zijn:

–    Het behouden van uw PEB;
–    Het omzetten van uw PEB in een oudedagsverplichting; of
–    Het afkopen van uw PEB. 

Bij de laatste twee opties is het van belang dat uw (ex-)partner instemt met de omzetting of afkoop van uw PEB. Deze instemming is bedoeld om de rechten van uw (ex-)partner te beschermen. 

Het is van belang om de opbouw van uw pensioen in eigen beheer voor het einde van het jaar stop te zetten. Een mogelijk gevolg van het niet stop zetten kan zijn dat uw reeds opgebouwde pensioenaanspraken tegen de marktwaarde worden belast voor 52% (progressief). Bovendien kan er tevens een boeterente worden opgelegd. 

Uw keuze is mede afhankelijk van uw financiële situatie. Wij kunnen u begeleiden in het maken van deze keuze.
 

Klik hier om de volledige publicatie te lezen.