EU-Singapore Handel: Forum Selectie Clausules (1/2) – Uitgewerkte Analyse en Discussie op Ons Blog

16 maart 2017

In 2016 importeerde Nederland voor meer dan € 4,2 miljard aan goederen uit Singapore. De Nederlandse export was zelfs nog groter: bijna € 4,9 miljard. Voeg daarbij de export van diensten ter waarde van meer dan € 6,6 miljard, en het is duidelijk dat beide landen grote handelspartners zijn. Gezien deze nauwe zakelijke banden zal het geen verrassing zijn dat Nederlandse en Singaporese bedrijven van tijd tot tijd in contractuele conflicten terechtkomen. Als dat gebeurt, moeten die bedrijven mogelijk naar de rechtbank. Maar naar welke rechtbank?

Het Verdrag van 30 juni 2005 inzake keuze van het gerecht is een instrument van internationaal recht dat relevant is voor het beantwoorden van deze vragen. Ondertekend door de EU, de VS, Mexico, Singapore en Oekraïne, is het in 2016 in werking getreden tussen de EU en Singapore.

Het doel van het Verdrag is het bevorderen van internationale handel en investeringen door verbeterde gerechtelijke samenwerking, door uniforme regels op te stellen over jurisdictie en erkenning en tenuitvoerlegging van buitenlandse vonnissen in burgerlijke of commerciële zaken. Het is van toepassing wanneer partijen uit de EU en/of Singapore een exclusieve forumkeuzeovereenkomst sluiten.

Partijen hoeven niet noodzakelijk een individuele rechtbank aan te wijzen. Een verwijzing zoals “de rechtbanken van staat [X] hebben rechtsbevoegdheid” is toegestaan, zolang het een groep rechtbanken in hetzelfde land betreft. Bovendien is het niet vereist om te verklaren dat de overeenkomst exclusief is. Het aanduiden van specifieke rechtbanken maakt het automatisch exclusief.

Het basisprincipe van het Verdrag is dat de EU en Singapore exclusieve forumkeuzeovereenkomsten erkennen. Dit betekent dat de nationale rechtbank die de partijen hebben aangewezen, in principe de zaak moet beslissen. Het kan niet uitstellen naar buitenlandse rechtbanken die ook rechtsbevoegdheid kunnen aantrekken. Buitenlandse rechtbanken moeten in principe de procedure opschorten of beëindigen, indien een exclusieve forumkeuzeovereenkomst van toepassing is die naar een ander forum verwijst.

Maar het zou misleidend zijn om te suggereren dat elke exclusieve forumkeuzeovereenkomst het gewenste effect heeft. Het opstellen van dit soort clausules is geen eenvoudige taak. Het verdrag bevat een aantal uitzonderingen en valkuilen, waarvan ik de meest in het oog springende zal bespreken.

Als u meer informatie nodig heeft over het opstellen van contracten of Nederlandse of EU-rechtbanken, neem dan gerust contact op met een van onze experts in internationale handelsgeschillen, Adriaan Buyserd.