De Europese Unie gaat actie ondernemen tegen vergelijkingssites: Dit is wat je moet weten

23 april 2015

In een vorige blogpost meldden wij dat de interesse van de EU toeneemt in (verticale) afspraken tussen leveranciers, distributeurs en (online) retailers. Er zijn echter regels verbonden aan wat deze partijen op het gebied van internetverkoop mogen afspreken. Het Europese mededingingsrecht legt namelijk beperkingen op aan bepaalde contractuele overeenkomsten. Nu worden ook vergelijkingssites en apps onder de loep genomen door het Europese consumentenrecht.

Vergelijkingssites en apps worden regelmatig gebruikt door consumenten om producten en diensten te vergelijken. Statistieken tonen aan dat 74% van de Europese consumenten deze tools gebruikt en 40% zelfs op maandelijkse basis. Meer dan een derde van de gemaakte vergelijkingen resulteert in een aankoop – een significant percentage dat het belang van deze sites en apps voor de (online) handel onderstreept.

De verkoopprijs is het meest prominente meetpunt op de meeste vergelijkingssites en apps, aangezien het het belangrijkste criterium is voor de meerderheid van de consumenten. Anderen betrekken ook kwaliteitsbeoordelingen en andere relevante aspecten in hun oordelen.

Sinds 2012 is de Europese Commissie begonnen met het nauwkeurig onderzoeken van deze vergelijkingssites en applicaties. Het doel is om ze te verbeteren op het gebied van volledigheid, transparantie en betrouwbaarheid. De Commissie streeft ernaar om consumenten te beschermen tegen misleiding die kan voortkomen uit bepaalde praktijken, zoals het plaatsen van links op specifieke delen van het web, het ordenen van informatie en het bevoordelen van eigen of gelieerde producten of diensten.

Recentelijk werd een rapport gepubliceerd, waarin meer dan 1000 vergelijkingssites en apps werden onderzocht. Hieruit bleek een aantal significante problemen die de EU wil aanpakken:

– Minder dan 40% van de onderzochte sites en apps neemt buitenlands aanbod in rekening (met uitzondering van de hotelindustrie, waar dit wel gebruikelijk is).
– Tweederde van de ondervraagde consumenten gaf aan problemen te hebben ondervonden na het gebruik van de sites of apps, zoals onjuiste prijzen, of producten die niet geleverd konden worden.
– Minder dan 50% van de betreffende sites en apps wilde informatie verstrekken over hun bedrijfsmodel, leveranciersrelaties, of waar ze hun informatie vandaan haalden.
– Slechts ongeveer een derde had een klachtenprocedure. Het hebben van een geschillenregeling was zelfs nog zeldzamer.

Na dit onderzoek kondigt de Europese Commissie aan dat zij meer nadruk gaat leggen op de handhaving van de Europese wetgeving met betrekking tot oneerlijke handelspraktijken en consumentenrechten. Het lijkt erop dat een aantal algemene principes zal worden benadrukt waaraan deze sites en apps zich zouden moeten houden, zoals transparantie, duidelijkheid over het toepassingsbereik en informatiebronnen, impartheid, duidelijke beoordelingscriteria, precisie en actualiteit van de getoonde informatie, contactgegevens tonen, en het invoeren van een klachten- en geschillenprocedure.

Wil je op de hoogte blijven van dit onderwerp? Download dan onze eBooks en nieuwsbrieven.

Heb je vragen over consumentenrecht of oneerlijke handelspraktijken? Aarzel dan niet om contact op te nemen met Adriaan Buyserd. Hier is zijn LinkedIn-profiel voor meer informatie.