Einde aan wachtgeldregeling binnen de Zorg (VVT)

sector:

Zorg

expertise:

Arbeidsrecht

nieuwsbrief:

Wilt u meer weten over dit onderwerp, schrijf u in voor onze nieuwsbrief

Dit veld is bedoeld voor validatiedoeleinden en moet niet worden gewijzigd.

19 april 2016

Al langere tijd bestaat onduidelijkheid over de mogelijke cumulatie van de wettelijke transitievergoeding met de wachtgeldregeling uit hoofde van de CAO VVT. Tot 1 juli 2016 geldt nog overgangsrecht als gevolg waarvan in ieder geval tot die datum geen sprake zou kunnen zijn van dubbele betalingen. Echter, met ingang van 1 juli 2016 komt het overgangsrecht te vervallen als gevolg waarvan bij een ongewijzigde regeling in beginsel aanspraak zou bestaan op wachtgeld en een transitievergoeding. Het mag vanzelfsprekend zijn dat een dergelijke constructie flink drukt op te kosten. Dit geldt temeer binnen de Zorgbranche, die al fors getroffen is door de bezuinigingen van overheidswege.

CAO-partijen hebben inmiddels constructief overleg gevoerd en zijn tot een regeling gekomen die de wachtgeldregeling per 1 juli 2016 zal vervangen. Het gaat om een regeling in lijn met de transitievergoeding, waarbij een minimum wordt gehanteerd van twee bruto maandsalarissen. In de nieuwe regeling zijn eveneens afspraken gemaakt over de aftrekmogelijkheden van transitie- en inzetbaarheidskosten. Afwijkend van de wettelijke regeling is dat partijen een zogeheten ‘vloerbedrag’ aan transitievergoeding hebben aangeduid, welk bedrag niet voor aftrek in aanmerking komt. Het gaat daarbij om voornoemd bedrag van twee bruto maandsalarissen inclusief vakantietoeslag, eindejaarsuitkering  en de onregelmatigheidstoeslag. Indien de transitievergoeding op grond van de wet lager is dan voornoemde twee maandsalarissen zal de werknemer – indien hij voldoet aan de voorwaarden – het vloerbedrag ontvangen. Deze voorwaarden zijn dezelfde als op grond waarvan voorheen aanspraak op wachtgeld bestond, te weten:

a.   De arbeidsovereenkomst eindigt op initiatief van de werkgever door middel van:

  • Opzegging na toestemming van het UWV WERKbedrijf;
  • Ontbinding door de kantonrechter;
  • Een uitspraak van het Scheidsgerecht Gezondheidszorg.

b.  De reden van beëindiging is gelegen in:

  • Gehele of gedeeltelijke opheffing van de functie;
  • Een reorganisatie;
  • Een fusie, liquidatie of gehele of gedeeltelijke sluiting van de instelling;
  • Onbekwaamheid die niet aan de werknemer is toe te rekenen indien de werknemer ouder is dan vijftig en minimaal 15 jaar bij de werkgever in dienst is.

De regeling heeft tot gevolg dat werknemers met een relatief kort dienstverband toch een transitievergoeding zullen ontvangen van twee maandsalarissen, mits aan bovenstaande voorwaarden wordt voldaan. Hoewel de regeling ten opzichte van de wettelijke regeling bij korte dienstverbanden duurder uitvalt, zal een werkgever met betrekking tot lange dienstverbanden en werknemers met een lastige arbeidsmarktpositie ten opzichte van het oude wachtgeld goedkoper uit zijn. Immers, voor die werknemers gold onder de oude regeling mogelijk zelfs een verlengde wachtgeldregeling van vijf jaar, hetgeen financieel gezien behoorlijk op kon lopen. 

Mocht u nadere vragen hebben over de afschaffing van de wachtgeldregeling en de nieuwe regeling die daarvoor in de plaats komt, dan kunt u uiteraard contact met ons opnemen.