DigiD wijzigen bij echtscheiding

expertise:

Familie- & Erfrecht

27 januari 2015

Het komt in de praktijk nogal eens voor dat (a.s.) echtelieden vergeten om hun DigiD te wijzigen. Als gevolg daarvan kan een “misbruik” worden gemaakt van het DigiD, wanneer dat bij de andere echtgenoot bekend is. Het is dus van belang om zo snel mogelijk een nieuw DigiD te regelen, zodat iedere vorm van misbruik, respectievelijk niet gewenste inzage in gegevens van de ander, kan worden voorkomen.”