De Invoering van de Warmtewet: Wat te Verwachten vanaf 1 Januari 2014

13 oktober 2013

Bij een besluit dat gedateerd is op 10 september 2013, is vastgesteld dat de Warmtewet van kracht wordt op 1 januari 2014. In tegenstelling tot de algemene misvatting, is de Warmtewet niet alleen van toepassing op stadsverwarming, maar op elke vorm van warmtelevering tot 100 Kw. Onder deze grens vallen ook klein zakelijke gebruikers zoals kleinere winkels, kantoren en uiteraard woningen. Uit parlementaire overwegingen blijkt dat een huishouden maximaal 35 Kw verbruikt.

De Warmtewet speelt in de praktijk ook een belangrijke rol voor verhuurders van flatgebouwen, bedrijfsverzamelgebouwen en winkelcentra waar een centrale warmteopwekking aanwezig is. Denk bijvoorbeeld aan een gezamenlijke CV-installatie (blokverwarming) of een WKO-installatie. Meestal is de verhuurder ook de leverancier van de warmte, waarvan de kosten via de servicekosten worden doorberekend aan de huurders.

Gaat u als verhuurder / warmteleverancier te werk? Let dan op de volgende belangrijke bepalingen:
● Meldingsplicht: warmteleveranciers aan gebruikers tot 100 Kw moeten dit zo snel mogelijk na de inwerkingtreding van de wet melden bij de Autoriteit Consument en Markt (ACM) en moeten een beschrijving geven van het warmtenet, inclusief het aantal afnemers die onder de 100 Kw grens vallen en het aantal gigajoules aan geleverde warmte. Dit moet dan zo spoedig mogelijk na 1 januari 2014 worden gedaan;
● Er is een maximumprijs per gigajoule, die naar verwachting in december bekend zal worden gemaakt;
● Op verzoek van een gebruiker (huurder) moeten individuele warmtemeters worden geplaatst, tenzij sprake is van de in de wet genoemde uitzonderingen;
● Het is verplicht om naast de huurcontracten, een schriftelijke overeenkomst over de warmteleverantie te sluiten met de warmteafnemers. Deze overeenkomst moet voldoen aan een aantal vereisten.

Niet-naleving van de verschillende verplichtingen van leveranciers kan leiden tot hoge boetes. In de bijzondere gevallen kan de ACM een administratieve boete opleggen tot € 450.000,00 of, indien dat meer is, 1% van de omzet in het boekjaar dat voorafgaat aan het jaar waarin deze boete is opgelegd. Daarnaast kan de ACM een last onder dwangsom opleggen.

Silvia Vinken en Egbert Schelhaas hebben over dit onderwerp een seminar gehouden op het kantoor van BANNING op 16 mei 2013. Zij hebben ook een artikel geschreven over het belang van de Warmtewet voor de vastgoedsector voor het Tijdschrift voor Huurrecht Bedrijfsruimte.

Flyer Warmtewet

Wilt u meer weten? Mail vrijblijvend met Silvia Vinken of Egbert Schelhaas

Wilt u op de hoogte blijven?
Download hier onze eBooks en nieuwsbrieven.