De overeenkomst in faillissement

expertise:

Ondernemingsrecht - M&A

nieuwsbrief:

Wilt u meer weten over dit onderwerp, schrijf u in voor onze nieuwsbrief

Dit veld is bedoeld voor validatiedoeleinden en moet niet worden gewijzigd.

21 januari 2015

Kort geleden deed het Hof Den Haag uitspraak over de overeenkomst in faillissement.

De situatie was als volgt. Een aannemer houdt zich bezig met de bouw van een aantal woningen. Tijdens het bouwproces van die woningen gaat de aannemer failliet. De eerste fase van de bouw van de woningen is dan reeds gereed, en daarvoor zijn ook facturen verzonden aan de kopers van de woningen. Na datum faillissement verklaart de curator aan de kopers dat hij de aanneemovereenkomsten niet gestand doet. Hij vordert wel betaling van de eerste termijn die reeds is gefactureerd van de kopers.

In artikel 37 van de Faillissementswet is bepaald dat een curator geen nakoming kan verlangen van overeenkomsten die hij niet gestand doet. Zo’n overeenkomst eindigt in veel gevallen niet automatisch door de faillissementsuitspraak. Om te bezien of een overeenkomst door de curator wordt nagekomen, kan de wederpartij van gefailleerde aan de curator een schriftelijke (redelijke) termijn stellen, waarbinnen de curator moet verklaren of hij bereid is de overeenkomst gestand te doen. Als hij dat niet doet, dan verliest de curator het recht om nakoming van de overeenkomst te vorderen.

Het Gerechtshof te Den Haag heeft op 30 december 2014 uitspraak gedaan over de wijze waarop artikel 37 moet worden uitgelegd. Het hof heeft bepaald dat de prestaties die de failliet al vóór de faillietverklaring heeft verricht, toch moeten worden voldaan aan de failliet, ondanks dat de curator de overeenkomst niet gestand doet. In dit geval betekent dat dus dat de kopers van de woning de reeds gefactureerde 20% toch aan de curator zullen moeten voldoen.

Zoals uit het voorgaande blijkt is het in geval van faillissement niet vanzelfsprekend zo dat uw overeenkomst met de failliet eindigt. Vaak zult u daartoe de curator moeten benaderen en vragen of hij gaat nakomen of niet. Een curator kan een overeenkomst wel nakomen (gestand doen), indien dit in het voordeel van de boedel in het faillissement is. Als de curator verklaart de overeenkomst na te komen, dan is hij verplicht zekerheid te stellen. Voorts is vaak de vraag aan de orde of het bedrag u volgens de curator verschuldigd bent wel terecht is. Eventueel door u geleden schade als gevolg van het faillissement kunt u mogelijk verrekenen of verhalen. Het hangt sterk van de situatie af welke mogelijkheden u als contractuele wederpartij van de failliet heeft. Het team van BANNING heeft veel ervaring op dit gebied. Het is raadzaam in een voorkomend juridisch advies in te winnen. We helpen u hier graag bij.

Voor eventuele vragen kunt u contact opnemen met Margje Nijland-van Oorsouw en Matthijs Steenpoorte.