De Flex Wet in a nutshell

expertise:

Ondernemingsrecht - M&A

nieuwsbrief:

Wilt u meer weten over dit onderwerp, schrijf u in voor onze nieuwsbrief

Dit veld is bedoeld voor validatiedoeleinden en moet niet worden gewijzigd.

03 oktober 2012

Op 1 oktober 2012 is het veel besproken wetsvoorstel vereenvoudiging en flexibilisering bv-recht (“Flex Wet”) dan eindelijk in werking getreden. Daarnaast zal op 1 januari 2013 het wetsvoorstel Wijziging Boek 2 Burgerlijk Wetboek inzake aanpassing regels bestuur en toezicht naamloze en besloten vennootschappen (“Wet bestuur en toezicht”) in werking treden. Beide wetten zullen voor de Besloten Vennootschap (“BV”) ingrijpende veranderingen met zich meebrengen. Deze veranderingen hebben niet alleen gevolgen voor nieuw op te richten vennootschappen. Ook bestaande vennootschappen krijgen met deze wijzigingen te maken.

In dit artikel wordt een – niet uitputtend – overzicht gegeven van de Flex Wet. Daarbij passeert een aantal belangrijke wijzigingen ten opzichte van het oude recht de revue. Bij een aantal wijzigingen zullen door u in verband met de wetswijziging te nemen acties worden gesuggereerd.

Aan de Wet bestuur en toezicht zal op een later tijdstip nog uitgebreid aandacht worden besteed.

(1) Kapitaal

Een van de belangrijke wijzigingen in de Flex Wet is de afschaffing van het minimum kapitaal van EUR 18.000,- bij de oprichting van de BV. Wel zal steeds één aandeel met stemrecht moeten worden gehouden door een ander dan de BV of haar dochtervennootschappen. Onder de Flex Wet kan dus in beginsel een BV worden opgericht met slechts één aandeel van EUR 0,01.

Daarnaast is het verplichte maatschappelijke kapitaal komen te vervallen. Hetzelfde geldt voor de eis dat ten minste één vijfde gedeelte van het maatschappelijk kapitaal moet worden geplaatst. Er kan onder de Flex Wet nog wel voor worden gekozen om een maatschappelijk kapitaal in de statuten op te nemen, waarbij geldt dat het maatschappelijk kapitaal voortaan ook in een andere valuta dan de euro mag luiden.

Actie(s)

In dit verband zouden de volgende acties genomen kunnen worden:

  • Het maatschappelijk kapitaal kan uit de statuten van de BV worden geschrapt;
  • Verwijzingen in de statuten naar het geplaatste en opgevraagde deel van het kapitaal kunnen worden verwijderd.

Klik hier om het gehele artikel te lezen.