De Familierechtelijke Clientèle

expertise:

Familie- & Erfrecht

nieuwsbrief:

Wilt u meer weten over dit onderwerp, schrijf u in voor onze nieuwsbrief

Dit veld is bedoeld voor validatiedoeleinden en moet niet worden gewijzigd.

16 oktober 2006

De advocaat die werkzaam is in het familie-erfrecht, bevindt zich in een bijzondere positie. Dat komt niet omdat het familie-erfrecht zoveel afwijkt van andere rechtsgebieden. Dat is immers niet het geval. Ook in het familie-erfrecht vergt een zaak een grondige analyse, voordat daaraan wordt begonnen. Ook de familie-erfrechtadvocaat moet goed thuis zijn in de wet en kennis hebben van de jurisprudentie op het gebied van het civiele (proces)recht en het fiscale recht. Hij of zij moet een bedreven rekenaar zijn. Vele familiezaken kennen immers een alimentatiecomponent. Hogere algebra is no-dig voor verdelings- en verrekeningsprocedures. En dan gaat het nog wel eens mis, doordat zowel de advocaten als de rechters vergeten de vordering, die de ene echt-genoot op de andere heeft na boedelscheiding, te delen door twee . De bijzondere positie ontleent de familie-erfrechtadvocaat aan zijn clientèle. Anders dan in vele andere rechtsgebieden, dient de familie-erfrechtadvocaat bij uitstek te dealen met emoties. De advocaat die als scheidingsbemiddelaar optreedt voor twee personen kan de zaak niet tot een goed einde brengen, als hij niet in staat is de standpunten van partijen om te vormen tot belangen, waarna op basis van die belangen regelingen kunnen worden getroffen. De vraag of dat lukt, is voor een groot deel afhankelijk van de emo-tionele mogelijkheden, die ieder van zijn cliënten op dat moment heeft. Soms moet de scheidingsbemiddelaar gewoon een aantal maanden rust inbouwen, opdat in de tussentijd gewerkt kan worden aan de emotionele verwerking van het probleem. Daarna liggen de oplossingen vaak voor het oprapen. Treedt een advocaat in een scheidingsprocedure voor één van beiden op, dan zal hij met dezelfde emotionele blokkades moeten werken, als de bemiddelaar. Die advocaat krijgt er echter een probleem bij: zijn in de zaak optredende collega. Die kan immers met zevenmijlslaarzen door een porseleinkast struinen, waarna de taak van de familie-erfrechtadvocaat wordt uitgebreid: hij moet de scherven mee opruimen. Hierna zal aan de hand van enkele anekdotes het profiel worden geschetst van de cliënt, die familie-erfrechtelijke procedures opzoekt en de cliënt die door middel van bemiddeling tot oplossingen wenst te komen. 

Zie bijlagen. 

Download bijlage: Artikel_OSR_ _de_famrechtelijke_clientèle_04 09 06 (DOC, 41 KB)

Download bijlage: Over_clienten.pdf