De ACM op bezoek

13 december 2015

Op vrijdag 11 december 2015 heeft de ACM een nieuwe brochure  geplaatst getiteld ‘ACM op bezoek’. In de brochure verstrekt ACM informatie over het verloop van een bedrijfsbezoek en beschrijft kort de rechten en plichten bij een bedrijfsbezoek. Gelet op het tijdstip van publiceren is deze brochure wellicht een voornemen van ACM om in het nieuwe jaar veel onderzoeken te initiëren met bijbehorende bevoegdheden.

De term bezoek doet vermoeden dat de komst van de ACM een vriendelijk en aangenaam karakter heeft. Dat is een dergelijk bezoek (ook wel aangeduid als ‘inval’ of ‘dawn raid’) vaak niet, althans zo zal de onderneming die wordt geconfronteerd met het onverwachte bezoek dit niet ervaren. Een bedrijfsbezoek is een relatief zwaar onderzoeksinstrument dat ACM alleen inzet bij ernstige vermoedens van mogelijke overtredingen (zoals bijvoorbeeld overtredingen van de Mededingingswet).

Als onderneming doet u er goed aan als de ACM onverwacht voor de deur staat zich te laten bijstaan door een advocaat die het proces kan bewaken en ervoor kan zorgen dat ACM het bedrijfsbezoek uitvoert binnen de wettelijke kaders. Hierbij geldt dat voorkomen nog altijd beter dan genezen is.

Eén van deze kaders betreft het evenredigheidsbeginsel (artikel 5:13 Algemene Wet bestuursrecht ‘Awb’). De ACM mag alleen die documenten meenemen die ook daadwerkelijk binnen het onderzoeksdoel vallen. De passage in de brochure “Het onderzoeksteam bepaalt of informatie relevant is voor het onderzoek of niet.” gaat wellicht wat kort door de bocht en levert in de praktijk meer dan eens discussie op. Er vinden de laatste jaren dan ook met enige regelmaat procedures plaats of toezichthouders zich tijdens een bedrijfsbezoek wel aan het onderzoeksmandaat houden, zie bijvoorbeeld recent Arrest van het Hof van 18 juni 2015, C-583/13 P, Deutsche Bahn/Commissie en in Nederland uitspraak van Gerechtshof Den Haag van 23 april 2013, ECLI:GHDHA:2013:CA3041.

Meer weten?

Neem vrijblijvend Contact op met Silvia Vinken (Mail, LinkedIn) of één van de andere specialisten van de sectie Mededinging & Aanbesteding van BANNING N.V.

Automatisch op de hoogte blijven? 

Download hier  onze eBooks en nieuwsbrieven.