Raadpleging van de Warmtewet 2.0: alles wat u moet weten over de nieuwe regelgeving

21 juli 2016

Al snel na het van kracht gaan van de Warmtewet op 1 januari 2014, kwamen er kritische opmerkingen over de praktische uitvoering hiervan. De bescherming van de consument was prima, maar dit ging ten koste van de aanbieder. Het aantal partijen dat onder de Warmtewet viel als leverancier steeg drastisch, inclusief alle bijbehorende administratieve verplichtingen. De wet zelf voorzag al in een evaluatie na drie jaar. Maar de Minister van Economische Zaken haalde deze evaluatie naar voren vanwege de kritische opmerkingen. Het onderzoeksbureau Ecorys kreeg de opdracht om gedetailleerd onderzoek te doen. De resultaten hiervan zijn hier te vinden.

Op 6 juli 2016 had de Minister de bijgewerkte Warmtewet klaar om besproken te worden. Iedereen kan tot en met 17 augustus reageren. De Minister hoopt het wetsvoorstel nog dit jaar in te kunnen dienen, na consultatie van de Raad van State. Toezichthouder ACM heeft al aangekondigd de compensatieregeling voor storingen in de warmtelevering (één van de opgemerkte knelpunten) te laten meelopen met het nieuwe wetsvoorstel.

Reikwijdte

De herziene Warmtewet bevat naast aanscherping van de compensatieregeling bij ernstige storingen, meerdere wijzigingen. Hierbij valt de reikwijdte op. De scope wordt kleiner. Sinds de inwerkingtreding heeft de wet voor huurders en verhuurders gezorgd voor een verwarrende situatie omdat beide partijen zowel onder het huurrecht als de Warmtewet vallen. Nu worden er twee groepen ‘leveranciers’ uitgesloten. Dit zijn de VvE’s en de verhuurders die al warmte leveren als onderdeel van hun huurovereenkomst.

Beëindigen leveringsovereenkomst

De Warmtewet biedt nu ook meer duidelijkheid over de voorwaarden voor consumenten om een warmteleveringsovereenkomt te beëindigen. Het uitgangspunt is dat elk contract voor onbepaalde tijd opzegbaar moet zijn.

Meer informatie over alle wijzigingen vind je in de Memorie van Toelichting bij het wetsvoorstel.

Meer weten? Neem gerust contact op met Silvia Vinken (s.vinken@www.banning.nl) en/of Egbert Schelhaas (e.schelhaas@www.banning.nl)