Consultatie Ontwerp Besluit Markt & Overheid

expertise:

Mededinging & Regulering

nieuwsbrief:

Wilt u meer weten over dit onderwerp, schrijf u in voor onze nieuwsbrief

Dit veld is bedoeld voor validatiedoeleinden en moet niet worden gewijzigd.

21 november 2011

Op 22 maart 2011 heeft de Eerste Kamer het wetsvoorstel markt en overheid aangenomen. Deze wet voorziet in 4 gedragsregels voor overheden wanneer zij zelf of via hun overheidsbedrijven economische activiteiten verrichten. De gedachte achter de gedragsregels is het voorkomen van concurrentievervalsing door “ondernemende” overheden.

De wet markt en overheid bepaalt onder meer dat overheden bij het verrichten van economische activiteiten minimaal de integrale kosten moeten doorberekenen (art. 25i) en dat zij hun overheidsbedrijven niet mogen bevoordelen (art. 25j). Op basis van artikel 25m van de wet, is een ontwerp AMvB opgesteld die een technische uitwerking geeft aan deze twee gedragsregels. Voorts bevat de regeling een nadere afbakening van het begrip overheidsbedrijf. De AMvB en de bijbehorende toelichting beogen daarmee concreter te maken:

  1. wanneer sprake is van een overheidsbedrijf;
  2. welke kosten overheden bij het verrichten van economische activiteiten moeten doorberekenen;
  3. wanneer sprake is van een bevoordeling van een overheidsbedrijf.

Overheidsbedrijven

De wet markt en overheid heeft tot doel het voorkomen van directe of indirecte concurrentievervalsing door overheden. Bij directe concurrentievervalsing is sprake van door overheden zelf verrichte economische activiteiten. Bij indirecte concurrentievervalsing gaat het om economische activiteiten van overheidsbedrijven. Het begrip overheidsbedrijf is in de wet (art. 25g) gedefinieerd. In de ontwerp AMvB wordt nadere invulling aan het begrip overheidsbedrijf gegeven door te bepalen dat onder dit begrip alle ondernemingen vallen waarin de overheid – door middel van een bindende voordracht – de samenstelling van een meerderheid van de leden van het bestuur of van het toezichthoudende orgaan bepaalt. De gedachte is dat de overheid in dergelijke ondernemingen een beleidsbepalende invloed heeft.

Klik hier om het gehele artikel te lezen.