CBP legt Google dwangsom op tot EUR 15 mln

12 januari 2015

Op 15 december 2014 heeft het College Bescherming Persoonsgegevens (CBP) in een persbericht laten weten Google een last onder dwangsom te hebben opgelegd vanwege het schenden van de Wet bescherming persoonsgegevens (Wbp). Google moet van het CBP uiterlijk op 27 februari 2015 aan drie specifieke eisen hebben voldaan, anders kan Google vanaf 1 maart 2015 een dwangsom van EUR 60.000,= per dag verbeuren die kan oplopen tot een maximum van EUR 15 miljoen.

Vanaf 2012 hanteert Google nieuwe privacyvoorwaarden. Daarop is door de Europese privacytoezichthouders een onderzoek gestart naar de naleving van de Europese privacyregelgeving door Google. Na dit vooronderzoek heeft het CBP een nationaal onderzoek gestart op basis van de Wbp. De conclusie uit dit onderzoek was dat Google onder andere persoonsgegevens van internetgebruikers combineert voor het tonen van gepersonaliseerde advertenties en dat Google dit doet zonder wettelijke grondslag. Google schendt de Wbp ook door het onvoldoende informeren van de gebruiker en schendt de Telecommunicatiewet door het plaatsen van tracking cookies zonder toestemming.

De drie eisen die het CBP in de ‘Last onder dwangsom’ aan Google stelt zijn:

  1. Het vragen van ondubbelzinnige toestemming aan de gebruikers voor het combineren van persoonsgegevens uit verschillende Google-diensten;
  2. Het helder en consistent informeren van de gebruikers over welke persoonsgegevens door Google worden gebruikt;
  3. De gebruikers informeren dat YouTube onderdeel is van Google.

Als Google niet voldoet aan deze eisen van het CBP, zal Google een dwangsom verbeuren van EUR 20.000,= per dag per niet nageleefde maatregel. De maximale dwangsom die Google kan verbeuren is EUR 5 miljoen per maatregel, dus EUR 15 miljoen in totaal.

Google heeft tot eind februari 2015 om bovenstaande maatregelen te nemen om de overtredingen te beëindigen. Daarna zal het CBP controleren of Google aan alle eisen heeft voldaan.

Meer weten over privacybescherming?

Mail vrijblijvend met Monique Hennekens (contactgegevens hier)