Borgtocht

09 februari 2015

Borgtocht is de overeenkomst waarbij de borg zich verbindt tegenover de schuldeiser tot zekerheid voor de nakoming van een bestaande of toekomstige verplichting van de hoofdschuldenaar. De schuldeiser kan de borg in beginsel pas aanspreken als de hoofdschuldenaar jegens hem tekortschiet. De borg komt altijd regresrecht toe.

Mark Goorts schreef een artikel over dit onderwerp voor Sdu Memoplus. Klik hier om het gehele artikel te lezen.