Fluitje van een Cent”: Anoniem ‘Klokkenluiden’ is Nu Ook Mogelijk in Brussel

21 maart 2017

De Europese Commissie heeft afgelopen week een nieuwe klokkenluidersregeling in het leven geroepen. Deze regeling maakt het mogelijk om vermoedelijke overtredingen van het kartelrecht anoniem te rapporteren. Hiermee benadrukt de Commissie dat de opsporing van kartels nog steeds bovenaan de agenda staat.

De Commissie stelt dat de anonimiteit van klokkenluiders gewaarborgd blijft via een speciaal ontworpen versleuteld berichtensysteem. Deze service wordt onderhouden door een externe gespecialiseerde provider, die als tussenpersoon optreedt en alleen de inhoud van ontvangen berichten doorstuurt, zonder metadata te delen die de identiteit van de melder zou kunnen onthullen.

Daarnaast is er ook de optie om niet anoniem te melden, dit is geheel aan de persoon zelf. Deze nieuwe klokkenluidersregeling zal parallel blijven opereren met het clementieprogramma van de Commissie. Het verschil tussen beide is dat de klokkenluidersregeling voor iedereen toegankelijk is, in tegenstelling tot het clementieloket dat alleen voor kartellers is. De link naar de regeling vindt u hier.

ACM lanceerde medio vorig jaar een campagne waarin zij burgers aanmoedigt om kartels bij ACM te melden. Net als de Commissie neemt ACM het opsporen van kartels zeer serieus en erkent dat alle hulp welkom is. ACM heeft al langere tijd een meldlijn die het mogelijk maakt om tips anoniem te melden. Let wel: ACM kan anonimiteit absoluut niet garanderen. Als er een kartelonderzoek wordt gestart op basis van een anonieme tip en de rechter oordeelt later dat het noodzakelijk is om de identiteit van de tipgever te achterhalen voor de verdedigingsrechten, dan moet ACM zich bij het besluit van de rechter neerleggen.

Tipgevers die bij ACM willen melden en die hun anonimiteit willen waarborgen, kunnen ervoor kiezen om een melding te doen via de nationale meldlijn Meld Misdaad Anoniem of via een advocaat. Deze laatste heeft een beroepsgeheim waardoor de identiteit van de melder ook verborgen blijft.

Meer weten?

Neem vrijblijvend contact op met Silvia Vinken (Mail, LinkedIn) of een van de andere specialisten van de sectie Mededinging & Aanbesteding van BANNING N.V.

Blijf automatisch op de hoogte

Download hier onze eBooks en nieuwsbrieven.