Is er een verplichting tot doorcontracteren bij een raamovereenkomst? Ontdek het hier!

23 maart 2017

Het Gerechtshof Amsterdam heeft onlangs geoordeeld in een zaak tussen een Duitse vennootschap, EWG, en een Sloveense opdrachtnemer, SM Montaza. In 2012 sloten beide partijen twee overeenkomsten voor montage- en laswerkzaamheden in de Eemshaven van Rotterdam en op de Maasvlakte. Deze overeenkomsten werden omschreven als “Rahmenwerkvertrag”, met de bedoeling om voor elke specifieke taak nadere overeenkomsten te sluiten.

Echter, na het sluiten van deze overeenkomsten liet EWG niets meer van zich horen. Er werden geen verdere opdrachten gegeven en er werd ook niets betaald. Als gevolg daarvan eiste SM Montaza de ontbinding van beide overeenkomsten op grond van wanprestatie en wou dat EWG een bedrag van EUR 1.112.244 zou betalen, te vermeerderen met rente en kosten.

In zijn beoordeling deed het hof uitdrukkelijk uitspraak over de verplichtingen van de ondertekenaars van een raamovereenkomst. Het hof oordeelde dat dergelijke overeenkomsten verplicht zijn om de specifieke opdrachten die erin zijn beschreven te verstrekken. Dit betekent dat een bedrijf na het ondertekenen van een raamovereenkomst niet zomaar kan besluiten om geen verdere actie te ondernemen.

Dit vonnis heeft belangrijke implicaties voor de interpretatie van raamovereenkomsten. Het is echter belangrijk op te merken dat dit niet betekent dat elke raamovereenkomst verplicht is om de opdrachten die erin zijn voorzien na te komen. Afhankelijk van de omstandigheden bestaan er verschillende manieren om een raamovereenkomst tussentijds te beëindigen of om contractuele verplichtingen op te schorten.

Concluderend, het Gerechtshof Amsterdam heeft met deze uitspraak een duidelijke waarschuwing afgegeven aan bedrijven: zij mogen niet eenvoudig een overeenkomst aangaan om vervolgens niets meer van zich te laten horen. Dit kan leiden tot ernstige gevolgen. In dit specifieke geval wordt SM Montaza nu waarschijnlijk een aanzienlijk bedrag toegekend. Voor meer informatie over deze uitspraak en andere juridische zaken kunt u contact opnemen met onze specialisten in contractenrecht en civiel procesrecht, zoals Adriaan Buyserd.