Belastingplan 2017 aangenomen

23 november 2016

Op 17 november 2016 heeft de Tweede Kamer het Belastingplan 2017 aangenomen inclusief het wetsvoorstel Uitwisseling inlichtingen over rulings.

In deze alert zetten we kort de meest relevante wijzigingen ten opzichte van de oorspronkelijke voorstellen op een rij. 

  • Aandeelhouders met een aanmerkelijk belang in een lichaam dienen, indien dit lichaam de status van vrijgestelde beleggingsinstelling (VBI) of (buitenlandse) laagbelaste beleggingsinstelling krijgt, in box 2 af te rekenen over de positieve aanmerkelijkbelangclaim. In bepaalde situaties wordt voor een al opgelegde conserverende aanslag geen uitstel van betaling verleend;
  • Directeur-Grootaandeelhouders met een pensioen in eigen beheer krijgen tot 1 april 2017 de tijd om alle benodigde stappen te zetten voor het uitfaseren van het pensioen in eigen beheer;
  • Het percentage van de energie-investeringsaftrek wordt per 1 januari 2017 met 2,5 procentpunt verlaagd en per 1 januari 2021 weer met 0,5 procentpunt verhoogd;
  • Innovatieve starters (start ups) met een S&O-verklaring kunnen vanaf 1 januari 2018 eenvoudiger aandelenoptierechten uitbetalen aan werknemers. Onder voorwaarden wordt slechts 75% van het voordeel bij verkoop of uitoefening van een binnen het dienstverband verkregen aandelenoptierecht als loon in aanmerking genomen. De vrijstelling is gemaximaliseerd op EUR 12.500;
  • Onderzoek en activiteiten met betrekking tot biologische gewasbeschermingsmiddelen worden ook onder de toepassing van de innovatiebox gebracht. Het tijdstip van inwerkingtreding wordt nader bepaald bij Koninklijk Besluit.

De Eerste Kamer zal de wetsvoorstellen behandelen en hierover stemmen. De Eerste Kamer kan de wetsvoorstellen alleen aannemen of verwerpen en kan geen verdere wijzigingen aanbrengen. Indien aangenomen, zullen de wetten zullen met ingang van 1 januari 2017 in werking treden, behalve voor zover anders aangegeven.

Indien u naar aanleiding van bovenstaande vragen heeft, neem dan contact op met ons.