BANNING Cassatie: Huurrecht

expertise:

Cassatie

06 oktober 2017

Huurrecht. Caribische zaak. Art. 7:226 BW Sint Maarten (‘koop breekt geen huur’). Overdracht van gedeelte van verhuurd perceel. Gaan rechten uit huurovereenkomst over op verkrijger van dat gedeelte? Gevolgen voor betaling huurprijs. Overgangsrecht. Concordantiebeginsel.

ECLI:NL:HR:2017:2560, 6 oktober 2017, nr. 16/02319

Klik hier voor de volledige uitspraak.