ACM Publiceert Jaarverslag 2014: Een Gedetailleerde Kijk op de Werkzaamheden en Prestaties van het Jaar

15 maart 2015

Jaarverslag Autoriteit Consument & Markt

De Nederlandse kartelwatchdog, de Autoriteit Consument & Markt (ACM), heeft haar jaarverslag over het jaar 2014 gepubliceerd. In dit rapport worden tevens de plannen voor 2014-2015 toegelicht. Ook de Nederlandse Minister van Economische Zaken heeft inmiddels gereageerd op het verslag. Hieronder hebben we enkele belangrijke punten uit het verslag geselecteerd.

Uitkomsten Jaarverslag 2014

Vanaf 1 augustus 2014 is de Stroomlijningswet van kracht. Het gevolg hiervan is dat de Nederlandse Mededingingsautoriteit, OPTA en Consumentenautoriteit zijn samengevoegd tot de nieuwe ACM. Volgens hun missie werkt de ACM aan het bevorderen van kansen en keuzes voor zowel bedrijven als consumenten. Hierbij is de toename van het consumentenwelzijn hun belangrijkste drijfveer.

Jaarlijks maakt de ACM een inschatting van het toekomstige effect van haar besluiten op het consumentenwelzijn. Dit met betrekking tot mededinging, consumentenbescherming en regulering van de sectoren telecommunicatie, post, energie en vervoer. Voor 2014 schat de ACM het totale effect op EUR 1,2 miljard. Hiervan is EUR 1,1 miljard een doorloopeffect vanuit 2012 en 2013.

Uit het oogpunt van de consument herinnert de ACM eraan dat de nieuwe EU-consumentenregels in 2014 van kracht zijn geworden. Enkele van de belangrijkste wijzigingen zijn onder andere dat de bedenktijd voor overeenkomsten die online gemaakt zijn nu 14 dagen is, in plaats van 7 werkdagen. Verder wordt de bedenktijd verlengd tot maximaal 12 maanden als de verkoper de consument niet of verkeerd heeft geïnformeerd over deze bedenktijd.

Vanuit het perspectief van oneerlijke concurrentie van de overheid is per 1 juli 2014 de Wet Markt en Overheid in werking getreden. Deze reguleert alle economische activiteiten van overheden. De ACM heeft vanaf deze datum meer prioriteit gelegd op handhaving, wat betekent dat zij controleren of de overheden wel aan deze regels voldoen.

Met betrekking tot de rechtspraak hebben de Rotterdamse rechtbank en het College van Beroep voor het bedrijfsleven in 2014 90 uitspraken gedaan over de 21 verschillende wetten waar de ACM toezicht op houdt.

Agenda 2014-2015

Er zijn zes thema’s die dominant zijn geweest op de agenda van de ACM in 2014 en 2015. Dit betreft onder andere de online consument, investeringsbereidheid in energie- en telecomnetwerken, publieke aanbestedingen, zorgconsument, overstapdrempels consument en toetreding tot de bancaire sector.

Reactie Minister

De Minister van Economische Zaken heeft aangegeven de nieuwe koers die de ACM heeft ingezet op het gebied van toezicht en handhaving te ondersteunen. Tegelijkertijd waarschuwt de Minister dat het minder vaak opleggen van financiële sancties kan leiden tot een verminderde afschrikwekkende werking. De Minister heeft daarom aangegeven dat hij hoopt dat de ACM in de toekomst hogere boetes zal opleggen.

Tot slot zullen de prestaties van de ACM in 2015 worden geëvalueerd door een extern onderzoeksbureau.

Als u op de hoogte wilt blijven, kunt u hier onze eBooks en nieuwsbrieven downloaden. Als u meer wilt weten over de taak en bevoegdheden van de ACM, kunt u contact opnemen met Silvia Vinken of Adriaan Buyserd.