ACM Moet Beraadslagen over Vrijwaringsverklaringen: Een Uitgebreide Discussie in Detail Belicht

13 december 2015

Het College van Beroep voor het Bedrijfsleven (CBb), de hoogste bestuursrechter in Nederland, heeft de Autoriteit Consument & Markt (ACM), bekend als de Nederlandse kartelwaakhond, bevolen om transcripties te geven aan partijen die een kartelboete hebben ontvangen. Deze transcripties bevatten mondelinge verklaringen die in het kader van een clementieverzoek zijn gegeven. Dit besluit is genomen op 2 december 2015, en staat toe dat deze informatie kan worden ingebracht in de verdediging tegen opgelegde kartelboetes.

Het betreft hier de zaak die beter bekend staat als het ‘Meelkartel’. In 2010 concludeerde de ACM dat vijftien Nederlandse, Belgische en Duitse meelproducenten hadden samengespannen in een kartelvorming. Na een revisie werden kartelboetes voor een totaalbedrag van 66 miljoen euro opgelegd.

Verschillende van de beboete partijen besloten om in hoger beroep te gaan bij het CBb. Tijdens deze procedure ontstond de huidige kwestie. De ACM wilde voorkomen dat de beboete partijen de transcripties van de mondelinge verklaringen konden gebruiken in hun verdediging. Voor deze houding baseerde de ACM zich op artikel 8:29 van de Algemene wet bestuursrecht (Awb).

Het CBb heeft geoordeeld dat het belang van een succesvol clementieprogramma van de ACM minder belangrijk is dan het recht op verdediging van de beklaagde partijen. Daarom moet de ACM de transcripties binnen twee weken aan zowel het CBb als aan de andere partijen geven. Als de ACM één of meerdere documenten niet inlevert, kan het CBb daar conclusies uit trekken.

Benieuwd om meer te weten te komen over kartels? Schroom niet en neem gerust contact met ons op. U kunt zich wenden tot Minos van Joolingen of Adriaan Buyserd voor meer informatie. Blijf op de hoogte van het laatste nieuws door onze eBooks en nieuwsbrieven te downloaden.