Blogartikel: Bekendmaking van Nieuwe Drempelbedragen voor Aanbestedingen in 2016

18 november 2015

De Europese Commissie heeft nieuwe drempelbedragen afgekondigd. Deze drempelbedragen zijn van toepassing sinds 1 januari 2016 voor de plaatsing van overheidsopdrachten door aanbestedende diensten. Als een overheidsopdracht dit specifieke drempelbedrag overschrijdt, moet er over het algemeen een aanbesteding plaatsvinden.

In de Europese Unie zijn ongeveer 250.000 aanbestedende diensten actief. Deze diensten plaatsen jaarlijks overheidsopdrachten die samen ongeveer 18% van het Europese bruto nationaal product omvatten. Om de besteding van belastinggeld onder controle te houden en eerlijke kansen te bieden aan bedrijven die deze opdrachten willen binnenhalen, zijn er afspraken gemaakt in Brussel. Alle EU-lidstaten moeten deze regels, die het aanbestedingsrecht vormen, naleven.

De Europese aanbestedingsrichtlijnen spelen een cruciale rol in dit proces. In Nederland zijn deze richtlijnen opgenomen in de Aanbestedingswet 2012. Enkele voorbeelden hiervan zijn:

– De Richtlijn Speciale Sectoren (2004/17/EG)
– De Richtlijn Werken, Leveringen en Diensten (2004/18/EG)
– De Richtlijn voor aanbesteding defensieopdrachten (2009/81/EG)

Vanaf 1 januari 2016 heeft de Europese Commissie de drempelbedragen voor overheidsopdrachten, die ze elke twee jaar vaststelt, verhoogd:

– Leveringen en diensten door centrale aanbestedende diensten: van EUR 134.000 naar EUR 135.000
– Leveringen en diensten door decentrale aanbestedende diensten: van EUR 207.000 naar EUR 209.000
– Leveringen en diensten door contracterende entiteiten en op het gebied van defensie en veiligheid: van EUR 414.000 naar EUR 418.000
– Werken en concessies: van EUR 5.186.000 naar EUR 5.225.000

Alle drempelwaarden zijn exclusief BTW. Het is belangrijk op te merken dat er nieuwe aanbestedingsrichtlijnen zijn aangenomen. Nederland moet deze uiterlijk op 18 april 2016 hebben geïmplementeerd in de Aanbestedingswet 2012.

Heeft u advies nodig over een aanbesteding? Voel je vrij om te mailen met onze gespecialiseerde advocaten, zoals Martijn Jongmans.