Blog: Aankondiging nieuwe drempelbedragen voor aanbestedingen 2016 – veranderingen en impact voor jouw bedrijf

24 november 2015

De Europese Commissie heeft recentelijk nieuwe drempelbedragen opgesteld die per 1 januari 2016 bindend zullen zijn voor de uitvoering van overheidsopdrachten door aanbestedende diensten. Volgens deze regeling moet elke overheidsopdracht die het relevante drempelbedrag overschrijdt, in principe worden aanbesteed.

Laten we even kijken naar de omvang van deze regeling, binnen de Europese Unie zijn er ongeveer 250.000 aanbestedende diensten. Deze diensten plaatsen jaarlijks overheidstaken ter waarde van ongeveer 18% van het Europese bruto nationaal product.

Het doel hiervan is om de uitgave van belastinggeld vlot en correct te laten verlopen en om alle betrokken partijen een gelijke kans te bieden om deze opdrachten te winnen. Om dit te bereiken hebben we de aanbestedingsrecht; een regel die is overeengekomen in Brussel en die alle EU-lidstaten moeten opvolgen.

Het is belangrijk om een inzicht te hebben in de Europese aanbestedingsrichtlijnen, in Nederland wordt dit nageleefd volgens de Aanbestedingswet 2012:

1. De richtlijn voor speciale sectoren (2004/17/EG)
2. De richtlijn voor werken, leveringen en diensten (2004/18/EG)
3. De richtlijn voor aanbesteding van defensieopdrachten (2009/81/EG)

Met ingang van 1 januari 2016 verhogen de drempelbedragen voor overheidsopdrachten die door de Europese Commissie om de twee jaar worden vastgesteld:

1. Leveringen en diensten door centrale aanbestedende diensten: verhoogd van EUR 134.000 naar EUR 135.000
2. Leveringen en diensten door decentrale aanbestedende diensten: verhoogd van EUR 207.000 naar EUR 209.000
3. Leveringen en diensten door contracterende entiteiten en op het gebied van defensie en veiligheid: verhoogd van EUR 414.000 naar EUR 418.000
4. Werken en concessies: verhoogd van EUR 5.186.000 naar EUR 5.225.000

Alle bovengenoemde drempelbedragen zijn exclusief btw. Zoals we allemaal weten, zijn er nieuwe aanbestedingsrichtlijnen aangenomen en Nederland moet deze uiterlijk op 18 april 2016 hebben geïmplementeerd in de Aanbestedingswet 2012.